Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:15, 3.10.2023 r.

KSR konsultuje projekt nowego standardu

Komitet Standardów Rachunkowości przekazał do publicznej dyskusji projekt standardu „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”.

18 marca 2021

Opracowany przez Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) projekt standardu ma pomóc w stosowaniu przepisów ustawy o rachunkowości w sytuacjach związanych z przyjęciem - lub nie - przez jednostkę założenia kontynuacji działalności. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów „Projekt standardu uwzględnia w szczególności zagadnienia dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych w sytuacjach, gdy przyjęcie przez jednostkę założenia kontynuacji działalności nie jest zasadne”.

Dokument porusza również inne zagadnienia, w tym:

  • zasady wyceny aktywów i zobowiązań oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym przy założeniu braku kontynuowania działalności,
  • inne wymogi dotyczące rachunkowości jednostek w sytuacji braku kontynuowania działalności lub gdy ustaną okoliczności, które skutkują brakiem kontynuowania działalności.

Więcej informacji na temat projektu:

https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-standardu-komitetu-standardow-rachunkowosci-dot-kontynuowania-dzialalnosci-lub-jej-braku

Termin konsultacji mija 4 maja 2021 r.

Zachęcamy do zgłaszania uwag i komentarzy bezpośrednio do KRS.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl