Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 05:07, 1.12.2022 r.

Wymogi ESEF już odroczone

Dziś w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, na mocy której w Polsce został odroczony termin na zastosowanie wymogów ESEF.

13 kwietnia 2021

13 kwietnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 680 została opublikowana ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw („ustawa”), na mocy której w Polsce został odroczony termin na zastosowanie jednolitego elektronicznego formatu raportowania (ang. European Single Electronic Format, ESEF).

Zgodnie z brzmieniem art. 24 ustawy emitent może zdecydować o niestosowaniu wymogów ESEF (w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/815) do raportów rocznych oraz skonsolidowanych raportów rocznych, zawierających odpowiednio sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r., i sporządzić te raporty na zasadach dotychczasowych. Postanowienie ma zastosowanie również do raportów sporządzonych przed dniem wejścia w życie przepisu art. 24.

Art. 24 wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy, czyli 14 kwietnia 2021 r.

Tekst ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw można pobrać tutaj.

Przy okazji, przypominamy o wskazówkach dotyczących badania zgodności z wymogami ESEF, o publikacji których informowaliśmy w aktualności pt. „Wskazówki do badania ESEF”. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do dzielenia się z KRBR uwagami i propozycjami zmian do tych wskazówek. Wszelkie uwagi i propozycje zmian prosimy przesyłać na adres: katarzyna.korycka@pibr.org.pl.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl