Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:16, 26.11.2022 r.

Podsumowanie webinaru „Zmiana organu nadzoru oraz wpływ tej zmiany na firmy audytorskie”.

Webinar organizowany przez PIBR oraz AICPA&CIMA poświęcony był tematyce zmian w nadzorze nad branżą audytu i doświadczeniom, jakie w tej kwestii można wynieść ze zmian dokonujących się w amerykańskim audycie.

19 kwietnia 2021

Spotkanie, które obserwowało około 200 osób, otworzyła Barbara Misterska-Dragan, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Podkreśliła, że temat webinarium jest niezwykle ważny dla biegłych rewidentów. Przypomniała, że w nadzorze nad polskim audytem zaszły w ostatnich latach szeroko zakrojone zmiany, wpływające zarówno na biegłych rewidentów, jak i na samorząd branżowy.
Jak wyjaśniła prezes KRBR, organizacja webinarium poświęconego wnioskom ze zmian w amerykańskim nadzorze nad audytem jest efektem współpracy z AICPA&CIMA. W ramach tej współpracy, sformalizowanej podpisanym w początkach 2020 r. memorandum, PIBR oraz AICPA&CIMA zobowiązały się m.in. do organizacji wspólnych wydarzeń oraz udostepnienia swoich zasobów, w tym zasobów edukacyjnych.

Gościem specjalnym webinaru była Susan S. Coffey CPA, CGMA, Chief Executive Officer – Public Accounting, Association of International Certified Professional Accountants. Przedstawiła ona historię nadzoru nad amerykańskim audytem, sięgającą swoimi korzeniami aż do Wielkiego Kryzysu lat. 20 XX wieku. Pokazała, jak na przestrzeni minionych niemal stu lat wyglądała w Stanach Zjednoczonych kwestia regulacji i samoregulacji audytu. Jak wykazała, amerykański audyt przez wiele dziesięcioleci podlegał samoregulacji i dotyczyło to zarówno spółek prywatnych, jak i publicznych. W początkach XXI wieku, pod wpływem skandali Enronu i WorldCom, zmieniło się otoczenie regulacyjne.
Kongres USA zmienił przepisy, poddając księgowych i audytorów ściślejszej kontroli i odbierając samorządowi wiele prerogatyw. Susan S. Coffey wyjaśniła uczestnikom webinaru, jaka jest obecnie rola AICPA i jak organizacja odnalazła się w nowej rzeczywistości. Jej zdaniem, w efekcie wielu zmian regulacyjnych oraz inicjatyw podejmowanych przez samorząd, jakość audytu w USA wzrosła

Ostatnim elementem webinaru była debata „Different model of audit oversight: trends and best practices”,w której uczestniczyli – oprócz Susan S. Coffey – także reprezentujący KRBR Monika Kaczorek i Jarosław Dac, a moderatorem był Jakub Bejnarowicz z AICPA. Jak podkreśliła Susan, na początku nadzór był dla audytorów trudny, gdyż wiązał się dla nich z wieloma nowymi obowiązkami. Efektem 20 lat doświadczeń jest jednak to, że rzadko się obecnie słyszy o nieodciągnięciach autytu w Stanach Zjednoczonych, chociaż, jak zaznaczyła, na pewno będą jeszcze zdarzać się nagłaśniane w mediach nieprawidłowości. Podkreśliła, że musi być umiar w nakładaniu nowych regulacji, bo za dużo regulacji może wpłynąć na jakość.

Dużą część debaty poświęcono kwestii edukacji , sposobów na przyciągnięcie nowych osób do zawodu i temu, jak zachęcić do wyboru zawodu audytora zamiast innej ścieżki kariery. Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że audytorzy pracują w interesie publicznym i to dla młodej generacji może być ważny argument.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania tego spotkania: TUTAJ

 

 

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl