Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:58, 26.11.2022 r.

KNF wydała nową Rekomendację R

KNF wydała Rekomendację R dotyczącą zasad klasyfikacji ekspozycji kredytowych, szacowania i ujmowania oczekiwanych strat kredytowych oraz zarządzania ryzykiem kredytowym.

22 kwietnia 2021

15 kwietnia 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała Rekomendację R. Znowelizowana Rekomendacja R stanowi zbiór dobrych praktyk dotyczących klasyfikacji ekspozycji kredytowych, szacowania i ujmowania oczekiwanych strat kredytowych, zgodnie z przyjętą i obowiązującą w bankach polityką rachunkowości oraz zarządzania ryzykiem kredytowym. Konieczność jej opracowania wynikała z wejścia w życie MSSF 9 – Instrumenty Finansowe, który wniósł ze sobą zmiany w obszarze zarządzania bankiem.

Rekomendacja R jest skierowana do banków krajowych oraz oddziałów banków zagranicznych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, sporządzających skonsolidowane lub jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z MSR/MSSF, podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem banku, których podstawowa działalność generuje ryzyko kredytowe oraz znajdujących się poza granicami Polski oddziałów banków krajowych.

Projekt Rekomendacji był konsultowany m. in. z Polską Agencją Nadzoru Audytowego oraz firmami audytorskimi.

Rekomendacja R wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie internetowej KNF. Treść Rekomendacji można pobrać także tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl