Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:28, 27.11.2022 r.

Żegnamy Bogusława Reszkę

Z wielkim smutkiem informujemy o odejściu Bogusława Reszki.

11 maja 2021

Bogusław Reszka miał ogromny wkład w budowanie fundamentów kontroli prowadzonych w ramach pierwszej kadencji Krajowej Komisji Nadzoru w  Polsce. Był cenionym ekspertem, wykładowcą szkoleń obligatoryjnych a także osobą zawsze gotową do pracy na rzecz zawodu i silniej pozycji samorządu. Był delegatem na Krajowe Zjazdy Biegłych Rewidentów.

Od 1999 roku był rzeczoznawcą w KIBR. Zawsze związany z łódzkim środowiskiem biegłych rewidentów. W latach 1992-2003 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Regionalnej Rady w Łodzi, a następnie w latach 2003-2011 angażował się w prace regionalnego oddziału jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej Regionalnego Oddziału w Łodzi.

W latach 2002-2007 był członkiem Krajowej Komisji Nadzoru, a w kolejnych latach  2007-2015 dzielił się swoim doświadczeniem jako wizytator i kontroler KKN.

W 2013 roku został uhonorowany Złotą Odznaką KIBR.

W imieniu społeczności biegłych rewidentów składamy najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim.

Pożegnanie odbędzie się 13 maja 2021 roku o godzinie 10.15 w Kaplicy Cmentarza Rzymskokatolickiego Doły przy ul. Smutnej 6 w Łodzi.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl