Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:32, 26.11.2022 r.

III Samorządowe Forum Regionów PIBR

Trzecie spotkanie odbywające się w ramach Samorządowego Forum Regionów PIBR koncentrowało się na kwestiach związanych z rolą Biura PIBR i Regionalnych Oddziałów PIBR oraz podziału kompetencji pomiędzy nimi.

2 lipca 2021

W spotkaniach Samorządowego Forum Regionów PIBR biorą udział przedstawiciele Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz regionalnych oddziałów PIBR. 17 czerwca rozmawiali oni o kwestii kluczowej dla całego samorządu i dla wykonywanej przez biegłych profesji. Zgodnie z decyzją podjętą podczas wcześniejszego spotkania, tematem III Forum była rola Biura PIBR, rola i funkcje wykonywane przez Regionalne Oddziały PIBR oraz podziału kompetencji pomiędzy nimi.
Otwarcia spotkania dokonała Barbara Misterska-Dragan, prezes KRBR. Zaznaczyła na wstępie, że obszar tematyczny spotkania jest rozległy, w związku z czym nie uda się poruszyć wszystkich wątków czy rozwiązać wszystkich problemów, a jedynie można się będzie zająć kwestiami najważniejszymi. Prezes KRBR powiedziała, że dyskusja w ramach III SFR PIBR stanowić będzie początek prac nad nowym statutem PIBR. Podkreśliła, że nowy statut powinien być wypracowany wspólnie, aby efektywnie współpracować i zaspokajać potrzeby różnych regionów i możliwie szerokiej grupy biegłych rewidentów.

Kwestię zadań realizowanych przez Regionalne Oddziały PIBR przedstawiła Joanna Chwaścikowska-Karwacka, członek KRBR i przewodnicząca Komisji ds. Statutu, występująca na Forum jako sprawozdawczyni z ramienia KRBR. Omówiła przykłady inicjatyw podejmowanych przez RO, skierowanych zarówno do wewnątrz środowiska, jak i do otoczenia. Analiza oparta została na danych przekazanych przez 13 RO. Jak podkreśliła Joanna Chwaścikowska-Karwacka, biegli rewidenci powinni rozmawiać o szkoleniach, statucie, ale także o racjonalizacji struktury samorządu. Wskazała na niską aktywność niektórych RO w zakresie szkoleń i fakt, że mało oddziałów przesyła uwagi do aktów prawnych. Zaznaczyła, że wszelkie propozycje usprawnienia działania regionalnych samorządów muszą być wypracowane we współpracy na linii Krajowa Rada – Regionalne Oddziały.

Gościem specjalnym Forum była Monika Matyszewska, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej. Ona także zajęła się analizą funkcjonowania RO. W swoim wystąpieniu pokazała, jak RO realizują zadania związane ze szkoleniami (np. ile szkoleń obligatoryjnych przeprowadził dany region i dla ilu grup). Jak pokazują dane zebrane przez Komisję Rewizyjną, 6 Regionalnych Oddziałów nie prowadziło zarówno w 2019, jak i 20, żadnych szkoleń w ramach ODZ. W innych oddziałach w 2020 r. nastąpił natomiast wzrost liczby szkoleń ODZ, co być może wynikało z łatwiejszego organizowania szkolenia online. Jak wykazała Monika Matyszewska, dla niektórych oddziałów organizacja szkoleń ODZ to jedyna podejmowana działalność. Jak odnotowała, większość konferencji online w 2020 r. miała charakter otwarty dla biegłych rewidentów z innych regionów.

Kolejnym punktem programu były wystąpienia przedstawicieli regionalnych oddziałów PIBR. Ze swoimi prezentacjami wystąpili Małgorzata Grzejszczak, członek Regionalnej Rady PIBR w Warszawie; Tomasz Włodarczak, zastępca prezesa Regionalnej Rady PIBR w Gorzowie Wielkopolskim; Justyna Torchała, prezes Regionalnej Rady PIBR w Toruniu oraz Grzegorz Oszczypała, prezes Regionalnej Rady PIBR w Krakowie. Taki przekrój reprezentantów regionów sprawił, że podczas Forum wybrzmiały argumenty, postulaty i doświadczenia pochodzące zarówno z większych, jak i mniejszych samorządów. Jak można było usłyszeć, funkcjonowanie regionalnych oddziałów wiąże się z wieloma wyzwaniami. W przypadku małych oddziałów problemem jest m.in. to, że w prace regionalnej rady angażuje się zaledwie kilka osób, co przekłada się na mniejsze możliwości organizacyjne (np. przy organizowaniu konferencji). Zaletą tak małego środowiska, liczącego kilkudziesięciu biegłych, jest natomiast to, że władze regionu znają wszystkich biegłych rewidentów, włącznie z tymi niewykonującymi zawodu. Pozwala to na sprawne weryfikowanie np. kwestii związanych z opłacaniem składek czy udziałem w szkoleniach. Co ważne, z perspektywy małego oddziału pandemia COVID miał pewien pozytywny efekt - wzrosła popularność szkoleń i konferencji online, w których można uczestniczyć bez konieczności dojazdu.

Ostatnim punktem programu była dyskusja. Pojawił się w niej wątek różnic w perspektywie małych i dużych oddziałów – przekładającą się między innymi na możliwości finansowe. Pojawił się postulat stworzenia wewnętrznego forum/intranetu, dzięki któremu biegli rewidenci oraz władze oddziałów mogliby się ze sobą kontaktować i wymieniać informacjami. Padały głosy o tym, że należy rozważyć korzyści płynące z łączenia zasobów przez oddziały.

Kolejne spotkanie w ramach Samorządowego Forum Regionów PIBR odbędzie się już po wakacjach.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl