Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:51, 26.11.2022 r.

Ostrzeżenie przed oszustami powołującymi się na KNF lub UKNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega przed wyłudzeniami pieniędzy lub danych osobowych i informacji na temat produktów i usług finansowych

30 lipca 2021

Jak poinformował nadzorca rynku finansowego, napływają do niego „sygnały dotyczące działalności osób, które zgłaszają się osobiście lub drogą telefoniczną do nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego. Osoby te, pod pozorem weryfikacji kosztów produktów lub usług oferowanych przez podmioty nadzorowane, albo badania jakości obsługi klientów lub zaciągniętych zobowiązań, próbują wyłudzić pieniądze w ramach konieczności wcześniejszej spłaty zobowiązań lub dane osobowe wraz z informacjami na temat produktów i usług finansowych z jakich korzysta ich rozmówca. Rozmówcy są informowani, że czynności te wykonywane są na zlecenie, w porozumieniu albo z upoważnienia organu nadzoru, powołując się na domniemane zlecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) lub UKNF”. 

Nadzorca podkreśla, że KNF oraz UKNF nie wykonują tego typu czynności oraz nie upoważniają żadnych podmiotów zewnętrznych do reprezentowania KNF lub UKNF w powyższym zakresie. Apeluje, aby takich sytuacjach niezwłocznie powiadamiać odpowiednie organy ścigania. 

Pełna treść komunikatu UKNF: https://www.knf.gov.pl/

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl