Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:24, 26.11.2022 r.

MF o badaniu po przekształceniu spółki

Przedstawiamy wyjaśnienia MF dotyczące obowiązku badania sprawozdania finansowego jednostki w sytuacji zmiany w ciągu roku obrotowego jej formy prawnej.

27 października 2021

Kontynuując systemowe wsparcie PIBR w wyjaśnieniu wątpliwości interpretacyjnych, tym razem dotyczących obowiązku badania sprawozdania finansowego po zmianie formy prawnej jednostki w ciągu jej roku obrotowego, zwróciliśmy się z pytaniami do Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości w Ministerstwie Finansów.

W odpowiedzi MF wskazało, że obowiązkowemu badaniu podlegają m. in. roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, a zmiana formy prawnej jednostki nie stanowi przeszkody do uznania, że działalność będzie kontynuowana. Powtórzono także, że roczne sprawozdanie finansowe to sprawozdanie sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, którym jest dzień kończący rok obrotowy przyjęty przez jednostkę w statucie lub w innym dokumencie określającym zasady funkcjonowania jednostki.

W oparciu o powyższe, MF przedstawiło wyjaśnienia na podstawie dwóch przykładów:

  1. Spółka jawna, której rok obrotowy równy był kalendarzowemu została przekształcona w dniu 1 sierpnia 2020 r. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka jawna w 2019 r. spełniła kryteria do badania sprawozdania finansowego za rok 2020 r., rok obrotowy spółki z o.o. jest równy kalendarzowemu.

    Rocznym sprawozdaniem finansowym, które będzie podlegało ustawowemu badaniu, jest sprawozdanie finansowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 1.08.2020 r. do 31.12.2020 r.

    Sprawozdanie finansowe spółki jawnej sporządzone za okres od 1.01.2020 r. do 31.07.2020 r. nie jest rocznym sprawozdaniem finansowym i nie podlega obowiązkowi badania.

  2. Spółka jawna, której rokiem obrotowym jest okres od 1.09 do 31.08 została przekształcona w dniu 1 sierpnia 2020 r. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka jawna w roku obrotowym 2019 r. spełniła kryteria do badania sprawozdania finansowego za rok 2020 r., rok obrotowy spółki z o.o. jest równy kalendarzowemu.

    Ustawowemu badaniu podlegać będzie roczne sprawozdanie finansowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 1.08.2020 r. do 31.12.2020 r.

    Sprawozdanie finansowe spółki jawnej sporządzone za okres od 1.09.2019 r. do 31.07.2020 r. nie jest rocznym sprawozdaniem finansowym i nie podlega obowiązkowi badania.

W pierwszym i drugim przykładzie nie następuje rozpoczęcie działalności. W drugim przykładzie nie mamy do czynienia ze zmianą roku obrotowego. Następuje zmiana formy prawnej, gdzie spółka po przekształceniu przyjmuje inny rok obrotowy niż spółka przekształcana. Spółka przekształcona nie rozpoczyna działalności, a następuje jej kontynuacja w zmienionej formie prawnej. W takiej sytuacji przepisy ustawy o rachunkowości nie przewidują zmiany ani nie umożliwiają wydłużenia roku obrotowego.

Link do pisma PIBR znajduje się tutaj.

Link z odpowiedzią MF znajduje się tutaj.

Wcześniejsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, do których nawiązuje ww. pismo PIBR, można znaleźć w aktualności pt. „MF interpretuje ustawę o rachunkowości”.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl