Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 13:26, 27.11.2022 r.

Poprawa sprawozdawczości przedsiębiorstw – konsultacje KE

Zapraszamy do udziału w prowadzonych przez Komisję Europejską konsultacjach dotyczących poprawy jakości sprawozdawczości przedsiębiorstw.

22 grudnia 2021

Konsultacje Komisji Europejskiej:

Obecne konsultacje Komisji Europejskiej (KE) koncentrują się na spółkach notowanych na unijnych rynkach regulowanych, czyli spółkach podlegających wymogom sprawozdawczości publicznej na mocy prawa UE. Konsultacje dotyczą także badania ustawowego oraz ładu korporacyjnego jednostek zainteresowania publicznego.

W ramach konsultacji sprawozdawczość przedsiębiorstw obejmuje sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności zawierające również informacje niefinansowe i sprawozdania na temat ładu korporacyjnego oraz wymogi sprawozdawczości lokalnej każdego kraju, a w przyszłości także sprawozdania rozważane w projekcie dyrektywy dotyczącej zrównoważonego rozwoju.

Dokument konsultacyjny podzielony został na pięć części:

  1. Ramy unijne dotyczące wysokiej jakości i rzetelnej sprawozdawczości przedsiębiorstw - czyli ogólnego wpływu ram unijnych na trzy filary wysokiej jakości i wiarygodnej sprawozdawczości przedsiębiorstw - ład korporacyjny, badanie ustawowe i nadzór. W części tej poszukuje się również opinii na temat interakcji między tymi trzema filarami.
  2. Ład korporacyjny - w zakresie w jakim jest on istotny dla sprawozdawczości przedsiębiorstw. Uzyskanie opinii dotyczy w szczególności funkcjonowania rad nadzorczych, komitetów audytu oraz poglądów na temat sposobów poprawy ich funkcjonowania.
  3. Badanie ustawowe - pierwsze pytania w tej części mają na celu poznanie opinii na temat skuteczności, wydajności i spójności unijnych ram badania sprawozdań finansowych. Koncentrują się one w szczególności na zmianach wprowadzonych w wyniku reformy audytu z 2014 r. Kolejne pytania mają na celu uzyskanie opinii na temat sposobów poprawy funkcjonowania badania ustawowego.
  4. Nadzór nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi JZP.
  5. Nadzór nad sprawozdawczością przedsiębiorstw oraz sposoby jego usprawnienia.

Główne, zidentyfikowane przez KE, zaproszone do konsultacji strony to:

  • spółki giełdowe i jednostki zainteresowania publicznego,
  • audytorzy (firmy audytorskie i biegli rewidenci),
  • regulatorzy i organy nadzoru,
  • zarządzający aktywami oraz
  • inwestorzy indywidualni i społeczeństwo.

Aby wziąć udział w konsultacjach, należy wypełnić kwestionariusz online. Kwestionariusze są dostępne w kilku językach urzędowych UE. Odpowiedzi można udzielać w języku polskim.

Konsultacje KE są otwarte do 4 lutego 2022 r.

Więcej informacji na temat procesu konsultacji KE, dokument konsultacyjny w j. angielskim oraz link do bezpośredniego udziału w konsultacjach znajduje się na stronie internetowej KE od adresem: https://ec.europa.eu/.

Dokument konsultacyjny KE przetłumaczony na język polski:

Aby ułatwić zapoznanie się z treścią dokumentu konsultacyjnego KE, PIBR zleciła jego przetłumaczenie na język polski. Przetłumaczony dokument można pobrać tutaj.

Zaproszenie do przesyłania komentarzy do PIBR:

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zamierza wziąć udział w ogłoszonych konsultacjach.

Zachęcamy biegłych rewidentów i firmy audytorskie do przesyłania swoich komentarzy do PIBR (prosimy o korzystanie z formularza Excel - pobierz tutaj), co ułatwi analizę odpowiedzi. Państwa oceny, uzasadnienia i komentarze zostaną wzięte pod uwagę przy formułowaniu odpowiedzi Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Termin nadsyłania komentarzy do PIBR mija 7 stycznia 2022 r.

Oceny i uzasadnienia prosimy kierować na adres email: joanna.placzek@pibr.org.pl.

Przesłanie komentarzy do PIBR nie oznacza braku możliwości zamieszczenia własnych odpowiedzi w ramach bezpośrednich konsultacji KE.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl