Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:48, 24.07.2024 r.

Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju – decyzja państw UE

Rada UE ds. Konkurencyjności przyjęła tzw. ogólne podejście do projektu dyrektywy dotyczącej sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

28 lutego 2022

Przyjęcie wspólnego stanowiska przez Radę UE ds. Konkurencyjności nastąpiło 24 lutego 2022 r. Nowa unijna dyrektywa ma zastąpić dotychczas stosowane regulacje w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i rozszerzyć katalog podmiotów obowiązanych do raportowania. Zgodnie z planami, opracowane zostaną jednolite europejskie standardy raportowania oraz ich uproszczona wersja dla mniejszych jednostek.

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, kraje członkowskie zaproponowały znaczące wydłużenie terminu na transpozycję dyrektywy (do 18 miesięcy) oraz trójstopniowe jej zastosowanie przez jednostki – tj. do sprawozdań z działalności za lata obrotowe od 1 stycznia 2024 roku, 2025 roku oraz 2026 roku. Celem takiego rozwiązania jest wydłużenie czasu potrzebnego na przygotowanie się do nowych wymogów raportowania. Resort finansów podaje, że „w pierwszym terminie nowe przepisy zastosowałyby tylko te jednostki, które obecnie raportują już informacje niefinansowe (czyli duże jednostki zainteresowania publicznego mające powyżej 500 pracowników). W drugim terminie – wszystkie pozostałe duże jednostki, tj. spełniające dowolne dwa z trzech kryteriów (suma bilansowa powyżej 20 mln EUR, przychody netto powyżej 40 mln EUR, liczba pracowników powyżej 250) i to bez względu, czy są jednostkami zainteresowania publicznego czy nie. W trzecim terminie – wszystkie małe i średnie spółki giełdowe. Zakresem dyrektywy będą objęte także duże grupy kapitałowe”. Co istotne, obowiązkowe raportowanie nie obejmie jednostek mikro oraz małych i średnich jednostek nienotowanych na giełdzie.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, informacje o zrównoważonym rozwoju mają być prezentowane w odrębnej sekcji w sprawozdaniu z działalności oraz będą podlegać obowiązkowej weryfikacji. Biegli rewidenci będą mogli uzyskać dodatkową specjalizację w zakresie weryfikowania informacji o zrównoważonym rozwoju. Informacje będą oznakowywane za pomocą opracowanej taksonomii, co umożliwi ich maszynowy odczyt i analizę – a całe sprawozdanie z działalności będzie sporządzane w formacie XHTML.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://www.gov.pl/web/finanse/sprawozdawczosc-przedsiebiorstw-w-zakresie-zrownowazonego-rozwoju-uzgodnione-stanowisko-panstw-ue

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl