Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:14, 24.07.2024 r.

XVII edycja konkursu „The Best Annual Report”

Rozpoczyna się kolejna edycja konkursu „The Best Annual Report”, którego celem jest ocena raportów rocznych emitentów pod kątem wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

10 czerwca 2022

Już po raz siedemnasty Instytut Rachunkowości i Podatków zaprasza spółki z rynku regulowanego oraz New Connect do udziału w konkursie "The Best Annual Report".

Jak odnotowują organizatorzy „The Best Annual Report”, przygotowanie raportów rocznych za rok 2021 będzie kumulacją wyzwań dla komórek sprawozdawczych. Najważniejsza zmiana dotyczyła przygotowania raportu w formacie ixbrl. Standard ten obowiązuje od 2020 roku, ale 2/3 rynku skorzystało z możliwości przesunięcia i opublikowało swoje raporty dopiero teraz. Elektroniczna i przetwarzalna forma raportowania ma pomóc rynkowi w szybkiej analizie finansowej.

Kolejnym wyzwaniem jest prezentacja skutków pandemii w kolejnym roku, dodatkowych ujawnień, związanych z taksonomią ESG i zrównoważonym rozwojem aż po zdarzenia po dacie bilansu spowodowane wojną w Ukrainie. W opinii organizatorów konkursu, zagadnienia związane z wyceną wielu spółek będą kluczowe dla rynku.

Kapituła konkursu „The Best Annual Report” będzie oceniała raporty według następujących kryteriów: sprawozdanie z działalności, skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF/MSR, oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, raport zintegrowany i sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Ogłoszenie wyników nastąpi 13 października 2022 r.

Patronat honorowy nad konkursem objęła Polska Izba Biegłych Rewidentów.

Szczegółowe informacje, dotyczące regulaminu i zgłoszeń dostępne są pod następującym linkiem: https://irip.pl/o-konkurs-the-best-annual-report

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl