Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:11, 29.03.2020 r.

KIBR dołączył do międzynarodowej inicjatywy na rzecz promowania wysokiej jakości wzorców edukacji

KIBR został 12 instytutem zawodowych księgowych z Unii Europejskiej, który dołączył do inicjatywy Common Content Project na rzecz rozwoju i ujednolicenia zasad kształcenia biegłych rewidentów. Eksperci przekonują, że wzorce wysokiej jakości edukacji przyczynią się do wzmocnienia jakości badań w Polsce i całej Unii Europejskiej.

22 marca 2016

Celem projektu Common Content Project jest rozwój, utrzymanie i ujednolicenie wysokiej jakości zasad kształcenia w zakresie rewizji finansowej i rachunkowości, znajdujących odzwierciedlenie w krajowych wymaganiach kwalifikacyjnych. - W odpowiedzi na globalizację działalności gospodarczej, jednolity rynek oraz harmonizację przepisów, wiodące instytuty skupiające zawodowych księgowych zbliżyły swoje kwalifikacje zawodowe poprzez opracowanie, utrzymanie i ujednolicenie wysokiej jakości wzorców kształcenia zawodowego - czytamy w oficjalnym komunikacie Common Content Project. W efekcie mają powstać krajowe kwalifikacje w zakresie rewizji finansowej i rachunkowości oparte o wysokiej jakości wzorce międzynarodowe i krajowe.

Wzmacnianie jakości kształcenia biegłych rewidentów i podniesienie jakości badań

Teraz do Common Content Project dołączyła także Polska. Wejście Krajowej Izby Biegłych Rewidentów do projektu to dostęp do wiedzy na temat tego, jak biegłych rewidentów kształcą inni, na jakie kwestie zwracają uwagę, i jakie obszary kwalifikacji są ważne. Dzięki inicjatywie samorządy z państw zrzeszonych wokół projektu mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i wspólnie wypracować najlepszy model kształcenia przyszłych biegłych rewidentów. - KIBR uważa za istotne, by czołowe zawodowe organizacje księgowych w UE współpracowały ze sobą w celu wzmacniania jakości kształcenia biegłych rewidentów - powiedział Krzysztof Burnos, prezes KRBR. Z kolei Grzegorz Skrzeszewski, przedstawiciel KIBR przy Common Content Project wyjaśnia, że korzyści wynikające z tego projektu dla KIBR należy rozpatrywać w wymiarach krótko i długookresowym. - W tym pierwszym wymiarze KIBR uzyskuje dostęp do najbardziej aktualnej informacji dotyczącej szkoleń i wymagań kwalifikacyjnych dla kandydatów na biegłych rewidentów w Europie - wyjaśnia ekspert. Daje także szanse promocji zawodu biegłego rewidenta w instytucjach i organizacjach Unii Europejskiej, poprzez współdziałanie z wiodącymi instytutami zawodowymi, w zakresie uzyskania zbieżności kształcenia kandydatów na biegłych rewidentów. - Z kolei w dłuższej perspektywie wzorce wysokiej jakości edukacji, przyczynią się niewątpliwie do podniesienia jakości badań sprawozdań finansowych w Polsce - dodaje.

Szczegółowe wymagania nadal w gestii krajowych instytutów

Autorzy projektu podkreślają, że ma on na celu promowanie wysokiej jakości wzorców edukacji oraz harmonizację efektów kształcenia i wymaganej wiedzy a nie całego system edukacji i kształcenia. - Stworzenie dodatkowych szczegółowych wymagań pozostaje w gestii krajowych instytutów, które znają lokalną specyfikę i lokalne potrzeby - wyjaśnia Monika Kaczorek, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i przedstawicielka KIBR przy projekcie. Wymogi dotyczące kształcenia, doświadczenia zawodowego, staży zawodowych i egzaminów są różne w zależności od kraju. W części państw większy nacisk kładziony jest na umiejętności praktyczne, wiele krajów wypracowywało rozwiązania przez dekady, warto czerpać z tych doświadczeń - wyjaśnia Monika Kaczorek.

KIBR jednym z 12 instytutów

Common Content Project został powołany do życia w 2000 roku, ale w obecnym kształcie rozwija się począwszy od roku 2006. Dotychczas w projekt zaangażowane są instytuty biegłych rewidentów z Francji, Niemiec, Irlandii, Włoch, Holandii, Belgii i Wielkiej Brytanii, a stowarzyszona z projektem jest Rumunia i teraz także Polska, która po raz pierwszy na spotkanie przedstawicieli samorządów skupionych wokół projektu została zaproszona we wrześniu 2015 roku.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl