Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:46, 26.11.2022 r.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wystosowała pismo do Prezesa Rady Ministrów

KRBR postuluje odroczenie określonych przepisami prawa terminów na sporządzenie rozliczeń i deklaracji podatkowych, a także sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych.

13 marca 2020

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wystosowała pismo do Prezesa Rady Ministrów zawierające między innymi apel o przesunięcie terminów związanych z zobowiązaniami podatkowymi i składaniem sprawozdań. Jak wskazała KRBR, biegli rewidenci i ich klienci stoją w obliczu poważnych ograniczeń w funkcjonowaniu przedsiębiorstw wywołanych zagrożeniem COVID-19. Efektem mogą być problemy z dotrzymaniem terminów spoczywających na biegłych rewidentach i firmach audytorskich.  

KRBR wyraziła także poparcie dla podobnych postulatów złożonych przez inne organizacje zawodowe: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl