Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:51, 12.07.2024 r.

Zmiany w Kodeksie IESBA w zakresie wynagrodzeń – Q&A

Udostępniamy polską wersję językową publikacji IESBA zatytułowanej: „Pytania i odpowiedzi opracowane przez pracowników IESBA: Zmiany postanowień Kodeksu odnoszących się do wynagrodzeń.”

31 sierpnia 2022

W kwietniu 2021 r. Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (ang. International Ethics Standards Board for Accountants – IESBA) opublikowała „Zmiany postanowień Kodeksu odnoszących się do wynagrodzeń”, które Polska Izba Biegłych Rewidentów przetłumaczyła na język polski, o czym informowaliśmy tutaj.

Publikacja zatytułowana: „Pytania i odpowiedzi (Q&A) opracowane przez pracowników IESBA: Zmiany postanowień Kodeksu odnoszących się do wynagrodzeń” ma na celu pomóc krajowym organom ustanawiającym standardy, organizacjom członkowskim IFAC i zawodowym księgowym wykonującym wolny zawód (w tym firmom) przy przyjmowaniu i wdrażaniu zmian w przepisach dotyczących wynagrodzeń zawartych w Międzynarodowym Kodeksie etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardach niezależności) IESBA. Niniejsze opracowanie, składające się z 33 pytań i odpowiedzi na nie, naświetla, ilustruje lub wyjaśnia aspekty zmienionych postanowień Kodeksu odnoszących się do wynagrodzeń, co ma pomóc we właściwym ich stosowaniu.

Materiał w języku polskim dostępny jest tutaj oraz w e-Bibliotece.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl