Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:19, 24.07.2024 r.

Kolejne zmiany do Kodeksu IESBA

Udostępniamy wersję roboczą tłumaczenia na j. polski zmian do Kodeksu IESBA dotyczących wynagrodzeń.

21 czerwca 2022

Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (ang. International Ethics Standards Board for Accountants – IESBA) opracowała i zatwierdziła kolejne zmiany do Kodeksu IESBA, zatytułowane: „Zmiany postanowień Kodeksu odnoszących się do wynagrodzeń”, opublikowane przez IFAC 28.04.2021 r. (wersja angielska dostępna tutaj).

Zmiany w przepisach Kodeksu IESBA odnoszących się do wynagrodzeń, ujętych w rozdziale 410 – „Wynagrodzenia” w części 4 A – Niezależność dla zleceń badania i przeglądu, zawierają konkretne wymogi oraz wskazówki dotyczące zastosowania ramowych założeń koncepcyjnych w celu identyfikacji, oceny i reakcji na zagrożenia dla niezależności związane z wynagrodzeniami otrzymywanymi od klientów badania, w tym m.in.:

  • zakaz dotyczący tego, aby świadczenie na rzecz klienta badania usług innych niż badanie miało wpływ na wynagrodzenie za badanie pobierane przez firmy audytorskie,
  • w przypadku badania JZP – wymóg zaprzestania pełnienia funkcji biegłego rewidenta, jeżeli zależność wynagrodzenia od klienta badania trwa dłużej niż określony okres,
  • przekazywanie informacji związanych z wynagrodzeniem do osób sprawujących nadzór i opinii publicznej w celu wsparcia ich osądów dotyczących niezależności biegłego rewidenta oraz
  • ulepszone wytyczne dotyczące identyfikacji, oceny i reakcji na zagrożenia dla niezależności.

Opracowanie zawiera ponadto zmiany dostosowawcze do innych rozdziałów w części 4A Kodeksu, takich jak: 120 – „Ramowe założenia koncepcyjne”, 270 – „Nacisk na naruszenie podstawowych zasad”, 320 – „Zlecenia zawodowe”, 330 – „Wynagrodzenia i inne rodzaje honorariów”, 400 – „Zastosowanie ramowych założeń koncepcyjnych w odniesieniu do niezależności dla zleceń badania i przeglądu” oraz rozdziału 905 w cz. 4B (Niezależność dla zleceń atestacyjnych innych niż zlecenia badania i przeglądu), zatytułowanego: „Wynagrodzenia”.

Wersja robocza tłumaczenia na j. polski „Zmian postanowień Kodeksu odnoszących się do wynagrodzeń” jest dostępna tutaj oraz w e-Bibliotece.

Powyższy dokument ma charakter edukacyjny i nie jest w żaden sposób wiążący dla biegłych rewidentów w Polsce.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl