Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:22, 12.07.2024 r.

Proponowane zmiany Kodeksu IESBA dotyczące technologii

Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (IESBA) opublikowała do publicznych konsultacji projekt zmian do Kodeku IESBA zatytułowany „Proponowane zmiany Kodeksu dotyczące technologii”.

28 kwietnia 2022

Projekt opublikowany przez IESBA ma na celu wzmocnienie solidności Kodeksu i poszerzenie jego znaczenia w środowisku przekształcanym przez szybki postęp technologiczny. Proponowane zmiany będą ukierunkowywać etyczny sposób myślenia i zachowanie zawodowych księgowych w działalności gospodarczej i wykonujących zawód publiczny w sytuacji, gdy mają do czynienia ze zmianami wprowadzanymi przez technologię w swoich procesach pracy i zakresie świadczonych przez nich usług.

Proponowane zmiany między innymi:

  • zwracają szczególną uwagę na imperatyw kompetencji zawodowych i poufności ery cyfrowej;
  • odnoszą się do etycznego wymiaru polegania zawodowych księgowych na wydajności technologii lub jej wykorzystywania podczas wykonywania swojej pracy;
  • wzmacniają rozważania dotyczące zagrożeń wynikających z korzystania z technologii, a także rozważania dotyczące złożonych okoliczności w stosowaniu ram koncepcyjnych Kodeksu;
  • wzmacniają i wyjaśniają Międzynarodowe standardy niezależności w odniesieniu do usług nieatestacyjnych związanych z technologią , które firmy audytorskie mogą świadczyć na rzecz swoich klientów badania lub relacji biznesowych związanych z technologią, które FA mogą nawiązać ze swoimi klientami badania;
  • wyraźnie potwierdzają, że Międzynarodowe standardy niezależności, które odnoszą się do usług atestacyjnych, mają zastosowanie do usług atestacyjnych dotyczących informacji niefinansowych, na przykład ujawnień dotyczących kwestii środowiskowych, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ESG)

Dokument konsultacyjny (w j. angielskim) wraz z linkiem do zgłaszania komentarzy dostępny jest tutaj.

Konsultacje trwają do 20 czerwca 2022 r. Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami zmian i wyrażenia opinii.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl