Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:40, 12.07.2024 r.

Jak oszacować pracochłonność?

Przedstawiamy „Wskazówki dotyczące dobrych praktyk szacowania pracochłonności usług badania”.

12 września 2022

Art. 80 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach określa zasady ustalania przez firmę audytorską wynagrodzenia za przeprowadzenie badania. W myśl tych przepisów, wynagrodzenie za przeprowadzenie badania odzwierciedla pracochłonność oraz stopień złożoności prac i wymagane kwalifikacje.

Aby wesprzeć firmy audytorskie i biegłych rewidentów w tym procesie Komisja ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów opracowała niewiążące wskazówki dotyczące wybranych aspektów szacowania pracochłonności.

Wskazówki są rodzajem dobrych praktyk, które mogą być stosowane przez firmy audytorskie i biegłych rewidentów po dostosowaniu do wielkości i wewnętrznej struktury organizacyjnej firmy audytorskiej oraz złożoności realizowanych zleceń. Wskazówki mają sprzyjać podnoszeniu jakości badania sprawozdań finansowych, pomóc firmom audytorskim i biegłym rewidentom w efektywnym planowaniu pracy i zasobów, ale także, co ważne, w uzasadnieniu czasu trwania badania w komunikacji z klientem.

W opracowaniu są przedstawione trzy przykładowe podejścia do szacowania pracochłonności zlecenia badania:

  1. w zależności od wielkości jednostki,
  2. w zależności od złożoności zlecenia,
  3. w oparciu o etapy badania.

Do oszacowania pracochłonności firma audytorska może przyjąć różne podejścia. Może zastosować jedno lub kilka z zaproponowanych przez PIBR podejść lub inne, wypracowane przez siebie rozwiązanie, które spełnia wymogi regulacyjne.

Wskazówki to także drugi etap realizacji zaleceń PANA (więcej na ten temat można przeczytać w aktualności pt. „Komunikat KRBR w sprawie regulacji dotyczących wynagrodzeń”).

Zachęcamy po zapoznania się z najnowszym opracowaniem PIBR (pobierz wskazówki tutaj).

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl