Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:48, 24.07.2024 r.

V Samorządowe Forum Regionów PIBR

Tematem kolejnego spotkania w ramach Samorządowego Forum Regionów PIBR był proces ustanawiania nowych regulacji w zakresie standardów zarządzania jakością oraz prowadzone przez samorząd przygotowania do wdrożenia standardów.

20 września 2022

Piąte spotkanie zorganizowane w ramach Samorządowego Forum Regionów PIBR odbyło się w formule otwartej webinaru zatytułowanego „Standardy zarządzania jakością – proces ustanawiania regulacji”. Udział w spotkaniu wzięło około 350 osób, co wyraźnie pokazało, że tematyka nowych standardów zarządzania jakością wzbudza duże zainteresowanie wśród firm audytorskich i biegłych rewidentów.

Webinar rozpoczęło wystąpienie prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, która omówiła cel spotkania i przedstawiła ekspertów biorących w nim udział. Barbara Misterska-Dragan następnie szczegółowo przedstawiła dotychczasowe działania samorządu w kwestii wdrożenia nowych standardów zarządzania jakością. Prezes KRBR opisała, co obejmuje przygotowany przez samorząd pakiet standardów i jak wyglądały prace nad jego przygotowaniem. Dużo miejsca w wystąpieniu prezes KRBR zajęło przedstawienie zgłoszonych przez Radę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego zastrzeżeń w odniesieniu do brzmienia standardów oraz decyzji KRBR związanych z tymi zastrzeżeniami.

Konsekwencją decyzji KRBR o nieuwzględnieniu zastrzeżeń Rady PANA, po odmowie zatwierdzenia przez Radę PANA uchwały KRBR w sprawie nowych standardów, było wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na zastrzeżenia Rady PANA. O możliwych prawnych konsekwencjach tej decyzji opowiedział profesor Marek Chmaj, specjalizujący się w zakresie prawa konstytucyjnego oraz prawa administracyjnego.

W kolejnej części webinaru udział wzięli członkowie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (Monika Kaczorek, Agnieszka Muller-Grządka i Kamil Jesionowski). Szczegółowo przedstawili argumenty, którymi kierowała się Krajowa Rada w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń zgłoszonych przez Radę PANA. Jak podkreślali, samorząd musi być racjonalnym twórcą standardów. Członkowie KRBR uznali, że uwzględnienie propozycji Rady PANA dot. okresów rotacji i karencji, jeżeli chodzi o funkcję kontrolera jakości wykonania zlecenia ustanowi nieproporcjonalne obciążenie firm audytorskich, a samorząd powinien sprzeciwiać się nadregulacji. Jak zaznaczyli, PIBR nie odstępuje od terminu 1.01.2023 r. przewidzianego jako data wejścia w życie regulacji przygotowanych przez KRBR.

Kolejnym punktem spotkania była informacja Prezes KRBR o przygotowywanym przez KRBR wsparciu firm audytorskich i biegłych rewidentów we wdrożeniu nowych standardów. Samorząd planuje działania, które będą wspierać biegłych rewidentów w przygotowaniu do tej zmiany – webinary, materiały, a także kolejną edycję Dorocznej Konferencji Audytingu, poświęconej tematyce standardów zarządzania jakością. Jak zgodnie podkreślili członkowie KRBR, samorząd nie zostawi biegłych samym sobie. W tej części spotkania była także dyskusja, w której eksperci odpowiadali na pytania zadane przez biegłych rewidentów podczas rejestracji lub za pośrednictwem czatu. Biegli rewidenci pytali m. in. o to, czy nowe standardy zarządzania jakością wejdą w życie pierwszego stycznia 2023 r. Kamil Jesionowski wyjaśnił, jakie są możliwe dalsze działania KRBR. Agnieszka Muller-Grządka zachęcała biegłych rewidentów, aby nie wstrzymywali prac związanych z wdrożeniem standardów. Jak zaznaczyła, nowe standardy są lepsze, więc firmy audytorskie powinny się do nich przygotowywać. Monika Kaczorek podkreśliła, że tematyka nowych standardów zarządzania jakością będzie we wszelkich aspektach omawiana podczas XXIII Dorocznej Konferencji Audytingu, która jest jednym z punktów przygotowania biegłych rewidentów i firm audytorskich do wdrożenia standardów.

Na zakończenie spotkania prezes KRBR zachęciła do śledzenia informacji nt. wdrożenia standardów na stronie internetowej PIBR. Ponowiła zaproszenie do udziału w XXIII DKA i zaapelowała do biegłych rewidentów, aby - niezależnie od utrudnień związanych z uchwaleniem nowych standardów – już teraz przygotowywali się do zmian, dzięki czemu później będzie im łatwiej je wdrożyć w swoich firmach.

Informacje związane ze standardami zarządzania jakością można śledzić na głównej stronie PIBR oraz na podstronie poświęconej wyłącznie tematyce wdrożenia nowych standardów: https://www.pibr.org.pl/pl/lista-projektow-standardow

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl