Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:01, 12.07.2024 r.

XXIII DKA: warsztat „ESRS – Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju i dyrektywa CSRD”

Zapraszamy na warsztat „ESRS – Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju i dyrektywa CSRD”, który odbędzie się podczas XXIII Dorocznej Konferencji Audytingu.

3 listopada 2022

Dyrektywa CSRD wprowadzi obowiązki raportowania zrównoważonego rozwoju dla kilku tysięcy przedsiębiorstw w Polsce. Od 2024 roku raporty sporządzać będą największe z dużych jednostek zainteresowania publicznego, ale już rok później regulacja obejmie wszystkie duże przedsiębiorstwa, niezależnie od tego, czy są publiczne, czy prywatne.

Wraz z dyrektywą Komisja Europejska wyda ESRS, czyli Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, które będą stosowane przez wszystkie spółki w sporządzaniu nowych sprawozdań. Projekty tych standardów opracowuje obecnie EFRAG, Europejska Rada ds. Sprawozdawczości Finansowej. Poza 13 standardami powszechnymi, których projekty już w 2022 r. zostały poddane publicznym konsultacjom, z czasem powstanie ok. 40 standardów sektorowych.

Raporty zrównoważonego rozwoju będą podlegały obowiązkowej weryfikacji. Na początku na poziomie limited assurance, który po trzech latach i wydaniu przez KE standardu badania zostanie podniesiony do poziomu reasonable assurance.

Badanie raportów zrównoważonego rozwoju będzie zadaniem biegłych rewidentów. W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy powinni oni poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć odpowiednie kompetencje związane z zagadnieniami ESG, czyli kwestiami środowiska naturalnego, ludzi i społeczeństwa oraz ładu zarządczego.

Warsztat „ESRS – Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju i dyrektywa CSRD” odbędzie się drugiego dnia XXIII DKA w godzinach 13:50-14:50.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl