Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:49, 24.07.2024 r.

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego popiera stanowisko PIBR

Samorządy zawodów zaufania publicznego podzielają negatywne stanowisko Polskiej Izby Biegłych Rewidentów odnośnie projektowanych zmian w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, które poza raz kolejny zaostrzą system karania biegłych rewidentów i firm audytorskich.

16 grudnia 2022

30 listopada PIBR skierował do Ministerstwa Finansów swoją krytyczną ocenę projektu ustawy z dnia 24 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, która ma wprowadzić zmiany do ustawy o biegłych rewidentach. Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego poparło stanowisko samorządu biegłych rewidentów wyrażone w tym piśmie.

Samorządy podzielają pogląd, że proponowane zmiany pozostają w sprzeczności z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz szeregiem ustaw, jak również z przepisami dotyczącymi zasad techniki prawodawczej.

W opinii Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, nasilająca się represyjność przepisów dotyczących działalności biegłych rewidentów oraz firm audytorskich jest istotnym zagrożeniem dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, gdyż powoduje zmniejszanie się liczby osób chętnych do wykonywania zawodu biegłego rewidenta - zawodu zaufania publicznego, regulowanego i opartego na standardach zawodowych oraz kodeksie etycznym. Za szczególnie niebezpieczne uznajemy projektowane zmiany, które poza raz kolejny zaostrzą system karania biegłych rewidentów i firm audytorskich.” – głosi stanowisko OPSZZP.

Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Pismo PIBR do Ministerstwa Finansów

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl