Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:02, 24.07.2024 r.

Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano treść dyrektywy ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. CSRD).

22 grudnia 2022

Jak poinformowało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów, 16 grudnia 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana dyrektywa ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. CSRD). Zgodnie z dyrektywą, wszystkie duże jednostki oraz małe i średnie spółki giełdowe będą przedstawiać w swoim sprawozdaniu z działalności informacje na temat: kwestii środowiskowych, społecznych i praw człowieka oraz ładu korporacyjnego. Informacje te będą raportowane według wspólnych europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. ESRS). Jak przypomina resort finansów, dla małych i średnich spółek giełdowych zostaną opracowane uproszczone ESRS.

Ministerstwo podkreśla, że dzięki wprowadzonemu raportowaniu zainteresowane grupy użytkowników otrzymają szerszy dostęp do porównywalnych, wiarygodnych, wysokiej jakości danych na temat zrównoważonego rozwoju. Tym samym, uzyskają dodatkowe narzędzie, które umożliwi wywieranie większego wpływu na podmioty gospodarcze działające w ich lokalnej społeczności.

Polska, tak jak i pozostałe kraje UE, będzie miała 18 miesięcy na implementację dyrektywy CSRD. Polska Izba Biegłych Rewidentów włączy się aktywnie w ten proces w ramach współpracy z Ministerstwem Finansów. Przedstawiciele Krajowej Rady Biegłych Rewidentów są członkami grupy roboczej ds. rozwoju raportowania niefinansowego i biorą czynny udział w jej posiedzeniach od 2021 r.

Więcej informacji dotyczących dyrektywy ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (m.in. na temat planowanego harmonogramu wdrożenia dyrektywy) oraz jej pełną treść w wersji polskiej można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/finanse/dyrektywa-o-sprawozdawczosci-przedsiebiorstw-w-zakresie-zrownowazonego-rozwoju-juz-opublikowana

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl