Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 14:42, 24.05.2024 r.

Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju – przyszłość czy teraźniejszość?

W Unii Europejskiej i na świecie trwają intensywne prace związane ze sprawozdawczością przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz atestacją tych informacji.

3 lipca 2023

Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju i jej atestacja to jeden z najważniejszych tematów jakimi dziś zajmuje się Europa i świat. PIBR także jest bardzo zaangażowana w ten proces.

Stan prawny

W grudniu 2022 r. została opublikowana dyrektywa ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. „CSRD”) (informowaliśmy o tym w aktualności pt. „Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju”). Treść CSRD można pobrać z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2464). Dyrektywa nie jest stosowana bezpośrednio w państwach członkowskich – jej zapisy zaczynają obowiązywać dopiero po dokonaniu transpozycji do prawa krajowego. Polska jest w trakcie tego procesu.

Standardy raportowania dla przedsiębiorstw

Dyrektywa wprowadziła obowiązek ujawniania przez przedsiębiorstwa informacji o zrównoważonym rozwoju zgodnie z nowopowstającymi Europejskimi Standardami Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainability Reporting Standards, ESRS). Doradcą technicznym Komisji Europejskiej opracowującej projekt ESRS została Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG). Ostateczna treść projektów ESRS została przekazana przez EFRAG do Komisji Europejskiej w listopadzie 2022 r. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie internetowej EFRAG - „First Set of draft ESRS”).

Atestacja informacji

Aby uwiarygodnić raportowane przez przedsiębiorstwa informacje konieczna będzie ich atestacja. W proces przygotowania dedykowanego tej usłudze atestacyjnej projektu standardu włączyła się Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (ang. skrót IAASB). IAASB poinformowała, że finalizowane są prace dotyczące projektu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych w zakresie Zrównoważonego Rozwoju - ISSA 5000. ISSA 5000 będzie służyć jako kompleksowy standard odpowiedni dla usług atestacyjnych z ograniczonym i racjonalnym poziomem zapewnienia. Będzie on miał zastosowanie do informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju zgłaszanych w ramach dowolnego tematu dotyczącego zrównoważonego rozwoju i przygotowanych zgodnie z różnymi ramowymi założeniami. Co więcej, standard będzie mógł być wykorzystany nie tylko przez biegłych rewidentów, ale także przez innych specjalistów wykonujących usługi atestacyjne w zakresie zrównoważonego rozwoju. Konsultacje projektu są planowane od sierpnia do grudnia 2023 r. (źródło informacji - https://www.iaasb.org/news-events/2023-06/proposed-international-standard-sustainability-assurance-5000-approved-public-consultation-unanimous#. Więcej informacji o planach IAASB można znaleźć pod adresem: https://www.iaasb.org/consultations-projects/sustainability-assurance).

W PIBR również zostały rozpoczęte prace związane z przygotowaniem członków naszego samorządu do świadczenia wysokiej jakości tych nowych usług atestacyjnych.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl