Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:43, 24.07.2024 r.

Od 1 stycznia 2023 r. firmy audytorskie zaczną zarządzać jakością

Już od 1 stycznia 2023 r. zacznie obowiązywać nowy standard zarządzania jakością.

30 grudnia 2022

Od 1 stycznia 2023 r.  zacznie obowiązywać nowy Krajowy Standard Kontroli Jakości 1 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością (PL) 1 – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych” (KSKJ 1 w brzmieniu MSZJ (PL) 1). To jeden z pakietu trzech nowych standardów. Wdrożenie KSKJ 1 w brzmieniu MSZJ (PL) 1 w firmie audytorskiej niewątpliwie jest wyzwaniem, zwłaszcza dla mniejszych organizacji. Jednakże odpowiednie przygotowanie do tego procesu, z wykorzystaniem materiałów opracowanych przez PIBR, pozwoli na płynne przejście z dotychczasowego standardu na standard nowy.

W mijającym roku Krajowa Rada Biegłych Rewidentów i jej eksperci systematycznie zachęcali biegłych rewidentów, aby odpowiednio się do tego przygotować. Wdrożenie pakietu nowych standardów wiąże się z modyfikacjami w funkcjonowaniu firm audytorskich. Istotą zmian stojących przed firmami audytorskimi jest przejście z dotychczasowego procesu kontroli jakości na proces zarządzania ryzykiem. Ten proces ma charakter ciągły i proaktywny, w efekcie czego będzie stale doskonalony i dostosowywany do otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego firmy audytorskiej, czyli do jej wielkości czy specyfiki obsługiwanych klientów.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów rozpoczęła prace jeszcze w 2021 r., przetłumaczyła standardy międzynarodowe i dostosowała ich brzmienie do wymogów polskiego i unijnego prawa, a także udostępniła liczne materiały wspierające ich wdrożenie, m.in. przygotowała praktyczne opracowania PIBR oraz zorganizowała szkolenia/webinary, przetłumaczyła wszystkie publikacje Rady Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (ang. skrót „IAASB”) - do każdego z trzech standardów: podstawę wniosków, arkusz informacyjny, przewodnik dotyczący wdrożenia po raz pierwszy, ponadto, prezentacje z serii webinariów IAASB na temat MSZJ 1 i pierwszą część z nowej serii „Zarządzanie jakością: wdrożenie w małej firmie”. Kilka dni temu PIBR opublikowała najnowsze opracowanie - przykładowy opis systemu wewnętrznej kontroli jakości w małej firmie audytorskiej uwzględniający wymogi nowego standardu zarządzania jakością. Wszystkie standardy - w aktualnym ich brzmieniu - oraz materiały dodatkowe są udostępnione na dedykowanej podstronie PIBR „Nowe standardy zarządzania jakością”.

XXIII Doroczna Konferencja Audytingu została poświęcona tematowi nowych standardów, co pozwoliło na przekazanie dużej ilości wiedzy, ale także i na dyskusję nad standardami i wyzwaniami związanymi z ich wdrożeniem. 

W przygotowaniu firm audytorskich do nowych zasad przydatne są także szkolenia organizowane przez samorząd. Dostępne są jeszcze bezpłatne szkolenia „Praktyczne aspekty wdrożenia MSZJ1 w małej firmie audytorskiej”). Aktualna lista szkoleń oferowanych przez Centrum Edukacji PIBR dostępna jest na stronie https://ce.pibr.org.pl/pl/kursy.  

W 2023 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów będzie kontynuować działania edukacyjno-informacyjne związane z wdrożeniem nowych standardów zarządzania jakością.

Źródłem informacji są także komunikaty Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA), które są zbierane na stronie internetowej PANA pod adresem: https://pana.gov.pl/nowe-standardy-kontroli-jakosci/., w tym m. in. stopniowo aktualizowane odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl