Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:57, 24.07.2024 r.

Przypominamy o obowiązku aktualizowania danych w rejestrze biegłych rewidentów

Biegli rewidenci, wpisani w rejestrze jako niewykonujący zawodu, w przypadku rozpoczęcia jego wykonywania, mają obowiązek zgłoszenia tej zmiany Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

13 stycznia 2023

Jednocześnie przypominamy, że formularze aktualizujące informację biegli rewidenci mogą składać elektronicznie (logując się na profilu biegłego rewidenta).

Prosimy o sprawdzenie, czy wszystkie Państwa dane podlegające zgłoszeniu do rejestru biegłych rewidentów są aktualne.

W przypadku zmiany, obowiązuje wymóg zgłoszenia KRBR odpowiedniej aktualizacji w ciągu 30 dni od dnia jej zaistnienia zgodnie z art. 17 ust. 9 ustawy.

W celu zgłoszenia zmian prosimy o pobranie i przesłanie odpowiedniego formularza.

  • Zawiadomienie o podjęciu i formie wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta - formularz R4
  • Wniosek o zmianę danych adresu biegłego rewidenta – formularz R6

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl