Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 14:48, 21.07.2024 r.

Alert specjalny - Badanie za 2022 r.

Jest już dostępny najnowszy Alert specjalny dotyczący badania sprawozdania finansowego za 2022 rok.

31 marca 2023

Miło nam poinformować, że przygotowaliśmy dla Państwa kolejny Alert. Alert jest kontynuacją cyklu „Alertów specjalnych”, powstających z myślą o wsparciu biegłych rewidentów i firm audytorskich w procesie badania sprawozdań finansowych. Opracowanie zawiera podsumowanie najważniejszych zmian i nowości w zakresie standardów oraz przepisów prawa i dotyczy badania sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2022 r. W tym jednym dokumencie możemy znaleźć informacje o najnowszych opracowaniach, jak również nawiązane do materiałów udostępnionych w latach wcześniejszych.

W tegorocznym Alercie dużo miejsca poświęcamy jednej z najważniejszych zmian, czyli pakietowi nowych standardów zarządzania jakością, jak również przypominamy o opracowaniach, które wspierają wdrożenie i stosowanie standardów KSKJ 1, KSKJ 2 oraz KSB 220 (Z). Nawiązujemy ponownie do Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3001PL - „Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych w jednolitym elektronicznym formacie raportowania”, przypominając, że od 2022 r. obowiązkowe dla emitentów jest blokowe znakowanie informacji dodatkowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z ESEF. Wspominamy o nowym Krajowym Standardzie Badania 315 (Zmienionym w 2022 r.) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania (PL) 315 (zmienionego w 2019 r.) – „Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia”, który będzie obowiązkowy do badania sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2023 r. lub później. Prezentujemy najnowsze wskazówki PIBR będące praktycznym wsparciem dla firm audytorskich i biegłych rewidentów. Przytaczamy też nowe opracowanie PANA pt. „Przygotowanie do badania za rok 2022”.

W Alercie znajdują się także praktyczne przykłady sprawozdań z badania, jak również przykładowe oświadczenie kierownika jednostki, które wcześniej udostępniliśmy w „Wyszukiwarce standardów” (więcej na ten temat w aktualności pt. „Praktyczne wsparcie w badaniu za 2022 r.”).

Zależy nam, aby Alert był jak najbardziej praktyczny, dlatego kierujemy do Państwa prośbę, abyście podzielili się propozycjami, w jaki sposób można zwiększyć użyteczność tego opracowania. Sugestie prosimy kierować na adres: konsultacje.projektow.standardow@pibr.org.pl.

Korzystając z okazji, podkreślamy, że opracowanie materiałów wspierających do ustanowionych nowych lub zmienionych standardów, jak również przygotowanie różnego rodzaju wskazówek PIBR często jest poprzedzone zebraniem Państwa opinii oraz informacji na temat Waszych doświadczeń. W ten sposób uczestniczycie Państwo w tworzeniu dobrych praktyk audytowych oraz przyczyniacie się do tworzenia opracowań, z których korzysta większość środowiska biegłych rewidentów. Za wszystkie Państwa uwagi i sugestie chcielibyśmy serdecznie podziękować.

„Alert specjalny – Badanie za 2022 rok” można pobrać tutaj. Jest też dostępny w sekcji Alerty PIBR.

Życzymy przyjemnej lektury, a w razie pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem PIBR.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl