Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:11, 24.07.2024 r.

Konsultacje publiczne – Kodeks etyki

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowadzi konsultacje publiczne projektu uchwały w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów.

6 kwietnia 2023

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowadzi konsultacje publiczne, o których informowaliśmy w aktualności pt. „Obowiązek przeprowadzenia konsultacji projektu aktu normatywnego”, opracowanego projektu uchwały w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przeprowadziła ocenę zgodności nowych przepisów regulacyjnych z zasadami proporcjonalności, uzasadnionego i niedyskryminującego charakteru, która została przedstawiona w uzasadnieniu projektu aktu normatywnego.

Interesariuszy prosimy o przekazywanie uwag do 20 kwietnia 2023 r. na adres email: konsultacjepubliczne@pibr.org.pl. W tytule emaila prosimy wskazać, że uwagi dotyczą projektu uchwały ws. kodeksu etyki

Z treścią:

  • projektu uchwały można zapoznać się tutaj,
  • załącznika nr 1 do uchwały tutaj,
  • załącznika nr 2 do uchwały tutaj,
  • uzasadnienia do uchwały zawierającej przepisy regulacyjne tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl