Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:38, 24.07.2024 r.

X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów – podsumowanie i fotorelacja

Delegaci wybrali nowe władze samorządu na kadencję 2023-2027  i przyjęli nowy program działania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

19 czerwca 2023

X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów odbył się w dniach 12-14 czerwca 2023 r. w Jachrance. Prawo do udziału w tym święcie samorządowej demokracji miało 203 delegatów.

Zjazd został otworzony przez ustępującą prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. W swoim wystąpieniu podkreśliła ona wagę decyzji podejmowanych podczas spotkania i podziękowała delegatom za zaangażowanie w prace samorządu. Następnie Barbara Misterska-Dragan odczytała list od Minister Finansów Magdaleny Rzeczkowskiej (list można znaleźć tutaj). W swoim wystąpieniu prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Marcin Obroniecki podkreślił odpowiedzialność ciążącą na biegłych rewidentach i znaczenie ich pracy dla interesu społecznego. O roli biegłych rewidentów mówili również dr Anna Leszczyńska, skarbnik Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Jerzy Koniecki, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Życzenia przekazali także Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Włodzimierz Chróścik, stojący na czele Krajowej Rady Radców Prawnych.

Po wystąpieniach zaproszonych gości w kolejnej części pierwszego dnia Zjazdu zostały przedstawione sprawozdania z działalności organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, w tym sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Po dyskusji nad sprawozdaniami delegaci zatwierdzili w głosowaniu wszystkie sprawozdania i udzielili  absolutorium wszystkim członkom ustępujących organów PIBR.

Drugi dzień Zjazdu rozpoczął się od przeprowadzenia wyborów nowego Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Kandydaci mogli przedstawić swoje pomysły na funkcjonowanie prezesa i całego samorządu. Już w pierwszej turze został wyłoniony nowy prezes KRBR. Największe poparcie delegatów (113 głosów) uzyskał Kamil Jesionowski, który w kadencji 2019-2023 wchodził w skład Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. O fotel prezesa ubiegali się także Małgorzata Bauer i Zbigniew Libera.

Nowy prezes KRBR w swoim przemówieniu zapowiedział większe wsparcie samorządu dla biegłych rewidentów, działania na rzecz wzmocnienia prestiżu profesji biegłego rewidenta, intensywny dialog ze środowiskiem i regionalnymi oddziałami oraz podjęcie inicjatyw związanych ze stanowieniem lepszego prawa.

Delegaci wybrali także pozostałych członków KRBR. Rada ukonstytuowała się w trzecim dniu zjazdu (podobnie jak i pozostałe organy PIBR) w następujący sposób:

 • zastępcy prezesa: Joanna Chwaścikowska-Karwacka, Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos
 • skarbnik: Danuta Drobniak
 • sekretarz: Agnieszka Pasek-Wujek
 • członkowie: Jarosław Dac, Klaudia Hałas, Agnieszka Müller-Grządka, Dawid Napierała, Mirosław Szmigielski, Piotr Witek

W dalszej części drugiego dnia obrad delegaci wybrali Ewę Sobińską na Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego. Jej zastępcami zostali:

 • Wiesława Bagińska-Rusek
 • Małgorzata Grzejszczak
 • Wojciech Jamróz
 • Ireneusz Kurczyna
 • Krystyna Sakson

Natomiast w skład Krajowego Sądu Dyscyplinarnego wejdą:

 • przewodniczący: Stefan Wójcicki,
 • zastępca przewodniczącego: Dorota Mikulska,
 • członkowie:  Danuta Boniecka, Wiktoria Braun, Andrzej Karpiak, Andrzej Kuligiewicz, Cezary Pawelczak, Tomasz Pietrzak.

Również drugiego dnia obrad Zjazdu wybrano członków Krajowej Komisji Rewizyjnej, którymi zostali:

 • przewodnicząca: Barbara Misterska-Dragan
 • zastępca: Monika Kaczorek
 • członkowie: Władysław Lis, Grzegorz Skałecki, Małgorzata Wojtczak

Trzeciego dnia Zjazdu delegaci przyjęli sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz sprawozdanie Komisji do spraw programu działania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Przyjęcie uchwały w sprawie programu działania PIBR na lata 2023-2027 poprzedzone było merytoryczną dyskusją, rozpoczętą już pierwszego dnia Zjazdu, w której udział wzięli delegaci reprezentujący różne oddziały regionalne PIBR i różną specyfikę prowadzonej działalności. W programie znalazły się trzy główne cele wyznaczone przed samorządem:

 1. Dbałość o wysoką jakość usług biegłych rewidentów poprzez aktualizację i wdrażanie standardów usług zawodowych oraz zasady etyki
 2. Wspieranie i przygotowywanie biegłych rewidentów do wyzwań związanych ze zmianami w otoczeniu gospodarczym
 3. Zabieranie głosu w imieniu biegłych rewidentów w sprawach ważnych dla interesu publicznego

Zostały także wskazane szczegółowe działania, jakie organy PIBR mają realizować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz samorządu.

Program działania PIBR na lata 2023-2027 zostanie wkrótce opublikowany na stronie internetowej PIBR.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl