Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:01, 24.07.2024 r.

Wystąpienie prezesa KRBR na Zjeździe SKwP

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wystąpił podczas XXIII Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

23 czerwca 2023

Kamil Jesionowski, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, został poproszony przez władze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce o zabranie głosu podczas XXIII Krajowego Zjazdu Delegatów SKwP, który zebrał się, aby wybrać organy władz Stowarzyszenia.

W swoim wystąpieniu prezes KRBR wskazał na bliskie relacje łączące środowiska biegłych rewidentów i księgowych oraz bliską współpracę między reprezentującymi ich organizacjami. Jak podkreślił, przedstawiciele obydwu profesji są niezwykle ważnymi elementami mechanizmu, który na co dzień zapewnia bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w Polsce, o czym powinno się głośno mówić i co jest między innymi rolą samorządów.

Jak zaznaczył Kamil Jesionowski, księgowi i biegli rewidenci stoją w obliczu wielkich wyzwań, takich jak dynamika wydarzeń gospodarczych i zmieniające się oczekiwania klientów, którzy coraz częściej oczekują doradztwa czy oceny wpływu zdarzeń na przyszłą kondycję firmy. Zaznaczył, że z tymi trendami nie należy walczyć, trzeba je natomiast zawczasu identyfikować i przygotowywać się na ich nadejście, a rolą samorządu jest wspieranie w tym swoich członków.  

Prezes KRBR wskazał także na presję zmian wywieranych przez rozwój technologii, który może sprawić, że programy wspomagane sztuczną inteligencją wyręczać będą księgowych i biegłych rewidentów w szeregu rutynowych czynności. Jego zdaniem całkowite zastąpienie przez algorytmy nie nastąpi, jednakże zmieni się charakter pracy, gdyż technologia uwolni od czynności rutynowych. Pozwoli to skupić się na kontakcie z klientem i na doradztwie, na które rosnąć będzie zapotrzebowanie.

Kamil Jesionowski podkreślił, że zmienności przepisów jest jedną z największych bolączek profesji księgowych i biegłych rewidentów. Niestabilność legislacyjna wywołuje pytania u klientów i sprawia, że księgowi i rewidenci stają się przewodnikami po przepisach. Rodzi to ogromną odpowiedzialność i presję. Jego zdaniem wielką rolą samorządu jest mówienie w imieniu całej grupy zawodowej i działanie na rzecz stabilnych, dobrze przygotowanych, przemyślanych rozwiązań prawnych.

Swoje przemówienie prezes KRBR zakończył życzeniem, aby głos księgowych był słyszalny w debacie publicznej i aby księgowi oraz biegli rewidenci znaleźli w wielu sprawach wspólne stanowisko i mówili jednym, silnym głosem.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl