Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:54, 24.07.2024 r.

Stanowisko SKwP w sprawie planowanych zmian w Ustawie o biegłych rewidentach

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wystosowało do Ministra Cyfryzacji pismo z prośbą o usunięcie z projektu o e-administracji przepisów odnoszących się do biegłych rewidentów.

27 lipca 2023

W piśmie skierowanym do Ministra Cyfryzacji SKwP poinformowało, że organizacja ta z niepokojem przyjmuje proponowane przez resort cyfryzacji zmiany w Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Jak podkreśliło SKwP, „Proponowane w projekcie rozwiązania mają szczególne znaczenie, nie tylko z punktu widzenia biegłych rewidentów, ale również z perspektywy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i zaufania klienta wobec firmy audytorskiej”.

Jak pisze SKwP, po analizie przeprowadzonych zmian, uznać należy, że uzasadnienie dla proponowanych zmian jest „niezbyt przekonujące”. Zdaniem SKwP „Proponowane rozwiązanie może być odbierane jako nadregulacja w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. Aby ocenić zasadność wprowadzanych przepisów, konieczne byłoby zamieszczenie w projekcie informacji o skali problemu. Zwracamy uwagę na to, że akta zleceń usług atestacyjnych oraz akta zleceń usług pokrewnych zawierają informacje o tajemnicach jednostki korzystającej z usług firmy audytorskiej. Te wrażliwe informacje, w świetle projektowanych zmian, będą obowiązkowo przekazywane do Agencji. Powstała w ten sposób baza danych będzie źródłem szerokiego spektrum informacji o klientach firm audytorskich”.

SKwP wskazuje, że „Poza kwestiami bezpieczeństwa takiej bazy, wątpliwości budzi również nierówne traktowanie podmiotów gospodarczych działających w Polsce. Wrażliwych danych nie musiałyby udostępniać podmioty, które nie korzystają z usług firm audytorskich. Może to w konsekwencji doprowadzić do rezygnacji części podmiotów ze współpracy z biegłymi rewidentami, co z pewnością przyczyniłoby się do zmniejszenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego”. Zdaniem SKwP „duże obciążenie firm audytorskich zadaniami związanymi z obowiązkiem przekazania akt, spowoduje paraliż ich działalności i dalsze problemy na tym rynku”.

SKwP zwróciło się do ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego z prośbą o usunięcie z projektu o e-administracji przepisów odnoszących się do UoBR i zadeklarowało współpracę przy opracowaniu optymalnych rozwiązań w tym zakresie.

Stanowisko SKwP można znaleźć tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl