Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:34, 24.07.2024 r.

Stanowisko Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych krytykuje projekt ustawy o e-administracji, wskazując, że wprowadzenie zawartych w nim przepisów oznaczać będzie nadmiarową ingerencją w swobodę gospodarczą

2 sierpnia 2023

W piśmie przekazanym do Marszałek Sejmu RP Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wskazuje, że rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji zawiera przepisy, których wprowadzenie „oznaczać będzie kolejną, dalece idącą i nadmiarową ingerencję państwa w obszar wolności gospodarczej”.

SEG odnosi się do tych przepisów projektu, które zmieniają zapisy ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Zdaniem Stowarzyszenia „propozycja zawiera rozwiązania mogące mieć bardzo negatywne skutki dla polskich przedsiębiorców, bezpieczeństwa i zaufania w obrocie gospodarczym, a także ochrony różnego rodzaju tajemnic. Akta zleceń usług atestacyjnych to materiały o niezwykłej wrażliwości dla przedsiębiorców, zawierają bowiem informacje objęte tajemnicą handlową, bankową czy innych zawodów zaufania publicznego, know-how, dane kontrahentów i klientów, strategie, plany, informacje o patentach i analizy ryzyka”.

Dodatkowo, „Według wiedzy Stowarzyszenia żaden kraj w Unii Europejskiej nie wprowadził podobnych rozwiązań, dlatego przyjęcie projektu spowoduje, że staniemy się jedną z najbardziej nieprzyjaznych biznesowi gospodarek w Europie”.

SEG wskazuje także, że „wprowadzenie Projektu w zaproponowanym kształcie byłoby sprzeczne z przyjętą przez Rząd w dniu 1 października 2019 r. Strategią Rozwoju Rynku Kapitałowego jako przejaw daleko posuniętego <<goldplatingu>>”.

Pełną treść stanowiska SEG można znaleźć tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl