Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:21, 16.07.2024 r.

Samorząd aktywnie rozpoczął jesień

Na przełomie września i października przedstawiciele Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wzięli udział w serii wydarzeń promujących profesję biegłego rewidenta oraz działalność samorządu.

10 października 2023

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości na SGH pod patronatem PIBR

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów uczestniczył w 70. Jubileuszowym Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Rachunkowości, który odbył się w dniach 27-29 września 2023 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Hasłem jubileuszowego spotkania były słowa „Kolonizacja rachunkowości: obszary-narzędzia-perspektywy”. Kamil Jesionowski uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Granice rachunkowości z perspektywy kluczowych krajowych organizacji zawodowych w obszarze rachunkowości”. W swoich wypowiedziach odnosił się do pytania o to, jak dynamika prawa bilansowego zmienia zawód biegłego rewidenta. Mówił również o tym, czy można zarysować kompetencyjne granice dla profesji biegłego rewidenta. Na ten sam temat wypowiadał się Prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Stanisław Hońko.

Konferencja o sprawozdawczości finansowej miast

28 i 29 września odbyła się konferencja „Czego oczy nie widzą, czyli sprawozdawczość finansowa miast”, współorganizowana przez Regionalny Oddział PIBR w Łodzi. Tematem spotkania był bilans skonsolidowany jednostek samorządu terytorialnego. Podczas konferencji, którą prowadziła Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos (Prezes Regionalnej Rady PIBR w Łodzi oraz Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów), odbyły się panele dyskusyjne oraz debata, w której sędziami byli Kamil Jesionowski oraz Zbigniew Radek (Prezes Regionalnej Rady PIBR w Kielcach). Udział w wydarzeniu wzięli także przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz organizacji samorządu terytorialnego.

Warsztaty dla krajów Bałkanów Zachodnich z udziałem KRBR

Rola samorządu biegłych rewidentów, zakres nadzoru nad zawodem i znaczenie profesji dla gospodarki znalazły się wśród tematów warsztatów studyjnych zorganizowanych w ramach programu REPARIS for SMEs dla przedstawicieli krajów Bałkanów Zachodnich aspirujących do dołączenia do Unii Europejskiej. Organizatorem spotkania, które odbyło się w dniach 3-4 października w Warszawie było Centrum ds. Reformy Raportowania Finansowego Banku Światowego. Przedstawiciele KRBR: Kamil Jesionowski, Klaudia Hałas oraz Joanna Chwaścikowska-Karwacka wzięli udział w jednym z paneli i podzielili się doświadczeniami polskiego samorządu oraz odpowiadali na pytania wysłanników Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Serbii. W trakcie dwóch dni warsztatów, zorganizowanych w celu zaznajomienia przedstawicieli krajów Bałkanów Zachodnich z aspektami wdrożenia w Polsce systemu nadzoru zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej, doświadczenia przekazywali również przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Przekazanie prezydencji Ogólnopolskiego Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Prezydencja w Ogólnopolskim Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego przeszła 5 października w ręce samorządu lekarskiego. W uroczystości przekazania prezydencji od Krajowej Izby Radców Prawnych do Naczelnej Rady Lekarskiej wziął udział prezes KRBR Kamil Jesionowski. OPSZZP działa od dwóch lat i zrzesza kilkanaście samorządów zawodów zaufania publicznego, w tym także Polską Izbę Biegłych Rewidentów. Organizacja już kilkukrotnie pokazywała solidarność między członkami zrzeszonych profesji, m.in. popierając stanowisko PIBR w kwestii proponowanych zmian dotyczących tajemnicy zawodowej biegłych rewidentów. Na początku września odbyła się konferencja zawodów zaufania publicznego „Etyka, autonomia i społeczna odpowiedzialność”, podczas której przedstawiciele kilkunastu środowisk spotkali się, aby dyskutować o wyzwaniach, problemach i szansach, które stoją przed zawodami zaufania publicznego w Polsce.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl