Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:48, 12.07.2024 r.

Konsultacje publiczne i opiniowanie dokumentów rządowych

Przedstawiciele samorządów zawodowych oraz rządu spotkali się, aby omówić kwestie związane z procesem prowadzenia konsultacji publicznych i opiniowania dokumentów rządowych.

19 stycznia 2024

Spotkanie poświęcone prowadzeniu konsultacji publicznych i opiniowaniu dokumentów rządowych odbyło się 17 stycznia br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Polską Izbę Biegłych Rewidentów reprezentowali: Justyna Torchała, członek Komisji do monitorowania i opiniowania aktów prawnych oraz Tomasz Trzciński, główny specjalista ds. prawnych PIBR.

Jak poinformowała kancelaria premiera, „uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili, że konsultacje publiczne to jeden z najważniejszych procesów w zakresie stanowienia prawa i zagwarantowania jego wysokiej jakości”. Wśród najważniejszych postulatów przedstawionych na spotkaniu były m.in.: przywrócenie prekonsultacji, grup roboczych czy warsztatów na wstępnym etapie stanowienia prawa; dostosowanie terminu konsultacji do merytoryki, której dotyczy dany akt prawny oraz wykorzystanie nowych technologii w procesie konsultacji.

Więcej informacji nt. spotkania: https://www.gov.pl/web/premier/Spotkanie-na-temat-konsultacji-publicznych-i-opiniowania-dokumentow-rzadowych

Kolejne spotkania na temat konsultacji publicznych i opiniowania dokumentów rządowych odbędą się z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców i związków zawodowych.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl