Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:19, 19.09.2019 r.

Zasady prowadzenia poszerzonego badania banków spółdzielczych za rok 2015

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wydała komunikat w sprawie wykonywania przez biegłych rewidentów poszerzonego badania sprawozdania finansowego banków spółdzielczych za rok 2015
20 kwietnia 2016
W komunikacie Rada wskazuje najważniejsze zasady, którymi powinien się kierować biegły rewident podejmujący się poszerzonego badania sprawozdania finansowego banku spółdzielczego za rok 2015.

Równocześnie zwracamy uwagę, że "Sprawozdanie biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dotyczącej oceny wybranych elementów systemu zarządzania ryzykiem kredytowym" (punkt 4 komunikatu) powinno być sporządzone zarówno w przypadku, gdy poszerzone badanie jakości aktywów jest wykonywane przez tego samego biegłego rewidenta, który w imieniu podmiotu uprawnionego do badania badał sprawozdanie finansowe banku spółdzielczego za rok 2015, jak i w przypadku, gdy jest wykonywane przez innego biegłego rewidenta.

Zachęcamy do lektury komunikatu.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl