Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 02:59, 14.04.2024 r.

Zapraszamy na „Poranek z PIBR” 9 kwietnia 2024

„Ryzyko istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Z)” będzie tematem 5. spotkania z cyklu „Poranki z PIBR”, które odbędzie się 9 kwietnia w godz. 9.00 – 10.30. Naszymi gośćmi będą: Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos, Zastępca Prezesa KRBR, Anna Mierzejewska, biegły rewident, Prezes Zarządu U-FIN Sp. z o.o. oraz Grzegorz Oszczypała, Prezes RO PIBR w Krakowie.

28 marca 2024

Nasi goście będą rozmawiać o podejściu do identyfikowania ryzyka i jego szacowania oraz o reakcji na ryzyko, dzieląc się praktycznym podejściem.

Zapraszamy na poranną rozmowę ekspertów!

Jak dołączyć do spotkania? 

Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams.

Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny i nie jest wymagana rejestracja.

Link do spotkania podany zostanie wkrótce w zapowiedzi poranka na stronie PIBR pod linkiem https://www.pibr.org.pl/pl/poranki

Udział w spotkaniu nie zalicza obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w formie samokształcenia.

Link do spotkania na MS TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzRkZGJkZGUtMzBhMS00ZDNjLTg4NzYtZTc4MDc1YmZmMWM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d4109f28-04de-47f7-af3f-49b851f36081%22%2c%22Oid%22%3a%22ea12b62b-fce9-4f4f-a2b8-2ec887976397%22%7d

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl