Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:16, 12.07.2024 r.

Zapraszamy na „Poranek z PIBR” 12 marca 2024

„Technologie informacyjne w usługach biegłego rewidenta” będą tematem 4. spotkania z cyklu „Poranki z PIBR”, które odbędzie się 12 marca 2024 r. w godz. 9.00 – 10.30. Naszymi gośćmi będą: Grzegorz Oszczypała, Prezes RO PIBR w Krakowie oraz Paweł Boruch, ekspert IT.

8 marca 2024

Goście poranka będą rozmawiać o zagadnieniach wymagających rozważenia  w dobie wszechobecnego zastosowania rozwiązań informatycznych. Wskażą jak eksperci z branży IT mogą wspierać biegłych rewidentów w procesie identyfikacji czynników ryzyka związanych ze stosowanymi przez jednostki systemami informatycznymi, z których pochodzą dane stanowiące podstawę sporządzenia sprawozdań finansowych.

Zapraszamy na poranną rozmowę ekspertów!

Jak dołączyć do spotkania? 

Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams.

Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny i nie jest wymagana rejestracja.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGFjY2ZjMmMtMWM1OC00NmIxLThjZDktMmFiNmQzMjcwNzZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d4109f28-04de-47f7-af3f-49b851f36081%22%2c%22Oid%22%3a%22ea12b62b-fce9-4f4f-a2b8-2ec887976397%22%7d

Udział w spotkaniu nie zalicza obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w formie samokształcenia.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl