Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:29, 12.07.2024 r.

Nowe definicje jednostki notowanej i JZP w Kodeksie etyki

IESBA opracowała i wprowadziła do Kodeksu etyki zmienione definicje jednostki notowanej na giełdzie papierów wartościowych oraz jednostki zainteresowania publicznego

5 kwietnia 2024

W kwietniu 2022 r. IESBA wydała „Zmiany w definicjach jednostki notowanej na giełdzie papierów wartościowych i jednostki zainteresowania publicznego w Kodeksie” (wersja robocza tłumaczenia do pobrania tutaj).

Zmienione przepisy zawierają rozszerzoną definicję "jednostki zainteresowania publicznego" (JZP) w Kodeksie, określając szerszą listę kategorii JZP, w tym nową kategorię "jednostka, której akcje lub inne papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu publicznego", która zastąpi kategorię "jednostka notowana na giełdzie papierów wartościowych". Zmienione przepisy uznają również kluczową rolę, jaką lokalne organy odpowiedzialne za przyjęcie Kodeksu odgrywają w określaniu konkretnych jednostek, które powinny być uwzględnione jako JZP w ich jurysdykcjach, zachęcając je do odpowiedniego dopracowania kategorii JZP w rozszerzonej definicji i dodania wszelkich innych kategorii istotnych dla ich środowisk. Ponadto, zmiany wprowadzają wymóg przejrzystości dla firm, aby publicznie ujawniały stosowanie wymogów niezależności w odniesieniu do JZP, jeżeli miało to miejsce.

IESBA określiła, że zmienione przepisy wejdą w życie dla badań sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy rozpoczynające się 15 grudnia 2024 r. lub później

Tłumaczenie ww. zmian ma charakter edukacyjny i nie jest wiążące dla biegłych rewidentów w Polsce do czasu przyjęcia uchwałą KRBR i zatwierdzenia przez Radę PANA.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl