Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:37, 12.07.2024 r.

Komisja Egzaminacyjna nawiązuje współpracę z kolejną uczelnią

Komisja Egzaminacyjna dla biegłych rewidentów i Uniwersytet Łódzki podpisały umowę o współpracy przy prowadzeniu studiów.

25 czerwca 2024

Komisja Egzaminacyjna będzie zaliczać wszystkie egzaminy z wiedzy tym kandydatom na biegłego rewidenta, którzy ukończą studia drugiego stopnia na kierunku “Biegły rewident i audyt finansowy” na Uniwersytecie Łódzkim. Dotyczy to studentów, którzy rozpoczną studia na tym kierunku w roku akademickim 2024/2025 i później. UŁ dołącza tym samym do trzech uniwersytetów ekonomicznych (w Krakowie, Wrocławiu i Katowicach), z którymi Komisja Egzaminacyjna współpracuje przy prowadzeniu studiów.

Aby egzaminy mogły być zaliczone, muszą być przeprowadzone w formie pisemnej, a od ukończenia studiów nie może upłynąć więcej niż trzy lata. Warunkiem jest też oczywiście, żeby program studiów obejmował wiedzę w zakresie wskazanym Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Potwierdzaniu tej zgodności, odrębnie dla każdego egzaminu, służą matryce uzgadniania stopnia adekwatności programu uczelnianego z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy, stanowiące załącznik do umowy.

Szczegóły dotyczące współpracy Komisji Egzaminacyjnej z wszystkimi uczelniami (wraz z treścią umów) można znaleźć na naszej stronie: https://www.pibr.org.pl/pl/umowy-z-uczelniami

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl