Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:27, 21.07.2024 r.

Ankieta PIBR dotycząca świadczenia usługi atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (SZR)

Zapraszamy do udziału w ankiecie, której celem jest zbadanie zainteresowania biegłych rewidentów świadczeniem usługi atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (SZR) oraz zidentyfikowanie ewentualnych przeszkód w podjęciu się świadczenia tej nowej usługi. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie nie zajmie dużo czasu.

Ankieta będzie aktywna do 31 sierpnia 2024 r.

27 czerwca 2024

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3WlNJOg3zOwI7KpSucU2RYJvWoJx9rYG0wO1cic_okyZCWg/viewform?usp=sf_link

Zachęcamy do podzielenia się swoimi planami i opiniami w zakresie atestacji SZR.

Ankieta powstała we współpracy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów z dr. hab. Joanną Krasodomską, prof. UEK oraz dr hab. Eweliną Zarzycką, prof. UŁ, ACCA, prowadzącymi badania dot. atestacji informacji z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Dla przypomnienia, jak informowaliśmy w aktualności pt. „Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju i jej atestacja”,  po wejściu w życie nowych przepisów prawa – zmienionej ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach w wyniku implementacji dyrektywy CSRD - wszyscy biegli rewidenci wpisani do rejestru biegłych rewidentów przed dniem 1 stycznia 2024 r. będą „z urzędu” uprawnieni do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów czy też odbywania aplikacji. Jednocześnie biegli rewidenci dla utrzymania „nadanych z urzędu” uprawnień będą zobowiązani do uzupełnienia wiedzy poprzez odbycie, w określonym terminie wskazanym w ustawie, dodatkowych szkoleń w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz jej atestacji. W przypadku nieuzupełnienia wiedzy we wskazanym terminie będzie podejmowana decyzja o wykreśleniu z rejestru biegłych rewidentów informacji o posiadaniu przez danego biegłego rewidenta uprawnienia do takiej atestacji.

Prace legislacyjne nad projektem ustawy wdrażającej dyrektywę CSRD do polskiego prawa są w toku tj. projekt jest po konsultacjach publicznych, w których PIBR wzięła udział. Ze stanowiskiem samorządu można się zapoznać tutaj „Stanowisko PIBR dotyczące projektu zmian w UoBR oraz w UoR”

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl