Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:17, 18.06.2019 r.

Szkolenia dla wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2016 roku

Informujemy, że Krajowa Izba Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce organizuje spotkania dydaktyczne autorów materiałów szkoleniowych, przygotowywanych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, z wykładowcami seminariów w 2016 roku. Zapraszamy do udziału w szkoleniach.

12 maja 2016

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA WYKŁADOWCÓW OBLIGATORYJNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO Z AUTORAMI MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zapraszają wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na spotkania dydaktyczne z autorami materiałów szkoleniowych.

Celem spotkań będzie omówienie metodyki prowadzenia zajęć w oparciu o przygotowane przez SKwP podręczniki i przewodniki dla wykładowców oraz omówienie materiałów szkoleniowych przygotowanych przez KIBR. Wspólnie wypracowane efekty kształcenia, zakresy tematyczne i szczegółowe założenia programowe stanowią bazę do przygotowania materiałów szkoleniowych dla biegłych rewidentów. Ujednolicone zasady procesu kształcenia biegłych rewidentów dają także pewność, że zarówno materiały, jak i podejście metodyczne wykładowców są spójne i na jednolitym, wysokim poziomie.

Dzięki spotkaniom wykładowcy mogą zapoznać się materiałami i proponowaną przez autorów metodyką prowadzenia zajęć jeszcze przed prowadzeniem szkoleń. Na spotkaniach otrzymają oni opracowany przez autorów książek przewodnik metodyczny – w przypadku materiałów przygotowywanych przez SKwP – lub prezentację – w przypadku materiałów przygotowywanych przez KIBR. – To ważne, bo na spotkaniach obie strony będą miały okazję wymienić poglądy i wyjaśnić wątpliwości co do sposobu prowadzenia zajęć lub metodologii rozwiązywania zadań, studiów przypadków i prowadzenia warsztatów – wyjaśnia Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR i przewodnicząca Komisji ds. szkoleń. – Współpraca daje nam także pewność, że nie tylko materiały ale także wypracowany wspólnie sposób realizacji programu szkoleń pozwoli na prowadzenie zajęć obligatoryjnego doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie i spełni oczekiwania biegłych rewidentów – mówi dr Teresa Cebrowska, wiceprezes Zarządu Głównego SKwP i dodaje, że Stowarzyszenie, jako wieloletni członek IFAC i organizacja zajmująca się głównie działalnością edukacyjną kandydatów do zawodu księgowego oraz ustawicznym doskonaleniem ich wiedzy i umiejętności może wnieść duży wkład w edukację biegłych rewidentów. – Od lat stosujemy Międzynarodowe Standardy Edukacyjne przy przygotowywaniu programów kształcenia. Szkolimy w ramach autorskiej edukacyjnej ścieżki certyfikacji zawodu księgowego poprzez określanie efektów kształcenia – wyjaśnia Teresa Cebrowska.

– Dla nas współpraca z SKwP jest ważna, bo nasze organizacje mają okazję dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Razem możemy przygotować lepsze materiały i szkolenia dla biegłych rewidentów, a to przecież nasz najważniejszy cel – dodaje na zakończenie Ewa Sowińska.

Spotkania w ramach Krajowej Izby Biegłych Rewidentów odbędą się w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 80 w następujących terminach:

 

Moduł Temat Rodzaj materiałów szkoleniowych Termin szkolenia Godziny zajęć
XVII Procedury badania zgodności oprogramowania finansowo-księgowego IT z wymogami prawnymi
(8 godzin lekcyjnych)
Autorzy:
Agnieszka Gajewska,
Andrzej Karpiak

Wydawca KIBR 2016
14 czerwca 2016 r. 9:00-12:10
XIV Organizacja systemu kontroli jakości w aspekcie rozmiaru podmiotu uprawnionego
(8 godzin lekcyjnych)
Autor:
Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos
Wydawca KIBR 2016
14 czerwca 2016 r. 12:40-15:50
XII Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej – ujęcie bilansowe i podatkowe oraz ich badanie
(16 godzin lekcyjnych)
Autorzy:
Monika Wołczyńska,
Aneta Wilk-Łyś

Wydawca KIBR 2016
15 czerwca 2016 r. 9:00-15:50
XIII Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek
(16 godzin lekcyjnych)
Autorzy:
Ewa Sobińska,
Beata Justyna Zakrzewska

Wydawca KIBR 2016
16 czerwca 2016 r. 9:00-15:50
VI Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- Kredytowych
(8 godzin lekcyjnych)
Autor:
Regina Frąckowiak
Wydawca KIBR 2016
17 czerwca 2016 r. 9:00-12:10

 

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować do:
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
Dorota Malicka tel. 22 637 30 81-83 wew. 186
e-mail: dorota.malicka@kibr.org.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 16 maja 2016 r.

 

Spotkania w ramach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce odbędą się siedzibie Zarządu Głównego, w Warszawie, ul. Górnośląska 5 w następujących terminach:

 

Moduł Temat Rodzaj materiałów szkoleniowych Termin szkolenia Godziny zajęć
XVI Zmiany w ustawie o rachunkowości wynikające z wdrożenia Dyrektywy 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r.
(8 godzin lekcyjnych)
Autor:
dr Władysław Fałowski
książka
wydawca SKwP 2016
30 czerwca 2016 r. 9:00-12:00
XV Podział, łączenie i przekształcanie jednostek w świetle ustawy o rachunkowości i MSSF w aspekcie bilansowym i podatkowym
(8 godzin lekcyjnych)
Autorzy:
prof. Zbigniew Luty,
dr Piotr Luty,
Monika Markisz

książka
wydawca SKwP 2016
30 czerwca 2016 r. 12:30-15:30
XVIII Inwestycje finansowe – aspekty bilansowe i podatkowe
(8 godzin lekcyjnych)
Autor:
Dorota Sowińska-Kobelak
książka
wydawca SKwP 2016
1 lipca 2016 r. 9:00-12:00
XIX Inwestycje niefinansowe – aspekty bilansowe i podatkowe
(8 godzin lekcyjnych)
Autor:
Monika Iwaniec
książka
wydawca SKwP 2016
1 lipca 2016 r. 12:30-15:30

 

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować do:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Jolanta Marchwicka tel. (22) 583 49 30, 606 631 700
e-mail: jolanta.marchwicka@skwp.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 10 czerwca 2016 r.

 

Informujemy, że cena za udział w spotkaniu wynosi 100 zł brutto za moduł 4-godzinny, 200 zł brutto za moduł 8-godzinny. Cena obejmuje udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe oraz lunch. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zapisów.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl