Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:25, 2.03.2024 r.

Kończy się pierwszy rok trzyletniego okresu rozliczeniowego ODZ

Powoli zbliżamy się do końca 2018 r., a tym samym do końca pierwszego roku w trzyletnim okresie rozliczeniowym w zakresie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

3 grudnia 2018

W związku z tym przypominamy o konieczności upewnienia się, czy zrealizowane do tej pory szkolenia oraz samokształcenie zapewniają Państwu wywiązanie się z obowiązków, jakie ciążą na każdym biegłym rewidencie.

Przypominamy, że każdego roku biegły rewident bezwzględnie powinien odbyć 24 godziny szkolenia, w tym minimum 16 godzin szkolenia z zakresu szkoleń obligatoryjnych. Pozostałe godziny mogą być uzupełnione w ramach tzw. samokształcenia.

Jak sprawdzić swój status przeszkolenia?

Wystarczy zalogować się na indywidualne konto biegłego rewidenta i w sekcji „Rozwiń panel” otworzyć „Moje szkolenia”. Tam znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące szkoleń obligatoryjnych oraz samokształcenia w 2018 r.

W przypadku, gdyby okazało się, że uczestniczyli Państwo w jakimś szkoleniu z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, a nie było ono widoczne na Państwa indywidualnym koncie biegłego rewidenta to prosimy o bezpośrednio kontakt z organizatorem szkolenia w celu wyjaśnienia tej sytuacji. Jednostki szkolące mają bowiem obowiązek przekazać do PIBR listy uczestników w terminie nie późniejszym niż 10 dni od przeprowadzonego szkolenia.  

Szukasz szkolenia? Skorzystaj z ogólnopolskiej wyszukiwarki szkoleń!

Jeżeli nie przeszkolili się Państwo jeszcze w minimalnym wymiarze szkoleń lub szukają Państwo dodatkowych szkoleń to zachęcamy do skorzystania z ogólnopolskiej wyszukiwarki szkoleń w której znajdują się wszystkie oferowane w ramach ODZ szkolenia w całej Polsce!

Chcesz wziąć udział
w szkoleniu w ramach ODZ?

Zobacz terminy

Dodatkowe informacje?

Szczegółowe informacje na temat obligatoryjnego doskonalenia znajdują w Informatorze Komisji ds. szkoleń, który dostępny jest na naszej stronie w e-Bibliotece.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl