Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 22:51, 29.09.2023 r.

Ministerstwo Finansów przychyli się do propozycji uregulowania kwestii biegłego rewidenta - seniora

Wiesław Janczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów zapewnił, że resort przychyli się do zgłaszanych propozycji uregulowania kwestii biegłego rewidenta trwale niewykonującego zawodu. I zapowiada plany uruchomienia „rejestru biegłych rewidentów – seniorów”.

15 czerwca 2016

Deklaracja jest odpowiedzią na interpelację poselską w sprawie projektu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym odnoszącego się do biegłych rewidentów nieaktywnych zawodowo. W wyjaśnieniach Wiesław Janczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów zapewnił, że – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska biegłych rewidentów oraz biorąc pod uwagę przedstawiane argumenty, Minister Finansów kierunkowo przychyla się do zgłaszanych propozycji uregulowania kwestii biegłego rewidenta - seniora w ustawie. Planowane jest wprowadzenie rozwiązań przewidujących, że biegły rewident, który ze względu na wiek zdecyduje się zaprzestać wykonywania zawodu i złoży wniosek o wykreślenie z „rejestru biegłych rewidentów” będzie miał możliwość wpisania się do „rejestru biegłych rewidentów - seniorów”. Będzie to odrębny rejestr, zawierający zastrzeżenie, iż osoby do niego wpisane nie mogą wykonywać czynności rewizji finansowej. Biegły rewident – senior nie będzie miał prawa wykonywania zawodu, tym samym nie będzie podlegał obowiązkom ciążących na biegłych rewidentach, w tym konieczności odbywania doskonalenia zawodowego. Minister Janczak wyjaśnił, że szczegółowe rozwiązania w tym zakresie zostaną opracowane i przedstawione, po przenalizowaniu wszystkich uwag i opinii zgłaszanych w trakcie procesu legislacyjnego.

– W toku prac nad ustawą wielokrotnie postulowaliśmy o uregulowanie kwestii emerytowanych biegłych rewidentów. Odpowiedź Ministerstwa Finansów to dobry sygnał. Wciąż czekamy jednak na ostateczne brzmienie ustawy – komentuje Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Obecnie prowadzone są prace nad projektem ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, mające na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego rozwiązań wymaganych prawem unijnym. W trakcie trwających konsultacji publicznych dotyczących prac nad ustawą zgłaszane były liczne uwagi dotyczące konieczności uregulowania statusu biegłego rewidenta - seniora.

Interpelacja nr 3028 z dnia 17 maja 2016 r.

Odpowiedź na interpelację nr 3028 z dnia 17 maja 2016 r.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl