Konsultacje projektu nowej dyrektywy UE w sprawie wymiany informacji podatkowych

KRBR zachęca biegłych rewidentów do składania opinii na temat projektu nowelizacji dyrektywy Rady UE 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do raportowanych uzgodnień transgranicznych.

5 lipca 2017

Rozwiązanie problemu unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania stanowi jeden z politycznych priorytetów Unii Europejskiej. Zwiększenie przejrzystości jest jednym z najważniejszych filarów strategii Komisji mającej na celu przeciwdziałanie unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania. Ostatecznym celem jest wypracowanie mechanizmu, który zadziała odstraszająco, zniechęcając pośredników do opracowywania i wprowadzania do obrotu uzgodnień z zakresu potencjalnie agresywnego planowania podatkowego.

Tego właśnie dotyczy aktualna propozycja nowelizacji dyrektywy Rady UE 2011/16/UE. KRBR zbiera opinie biegłych rewidentów na temat tego dokumentu. Prosimy o ich przesyłanie do 10 lipca 2017 r. na adres: maciej.chorostkowski@pibr.org.pl

Pełny tekst projektu wraz z załącznikiem.

 

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl