PIBR opracowała przykładową umowę o przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego

Do badania sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2017 r. i później wszystkie firmy audytorskie i biegli rewidenci są zobowiązani zastosować przepisy Uchwały Nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. (z póź. zmianami) w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej, która wprowadziła między innymi krajowe standardy rewizji finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania, a także zapisy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

18 sierpnia 2017

Celem wsparcia firm audytorskich w przygotowaniu umowy o badanie ustawowe spełniającej wymogi nowych regulacji Krajowa Rada Biegłych Rewidentów w dniu 16.08.21017 r. przyjęła Komunikat w  sprawie przykładowej umowy o przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego.

Pełny tekst komunikatu wraz z przykładową umową o przeprowadzenie badania ustawowego dostępny jest tutaj.

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf