Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 20:47, 11.07.2020 r.

PIBR przygotowała przykładowe raporty z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zwraca uwagę, że postanowienia Uchwały Nr 2783/52/2015 (z póź. zmianami) Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej, która wprowadziła między innymi krajowe standardy rewizji finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Usług Przeglądu mają zastosowanie do badania i przeglądów sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego sporządzonych za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2016 r. i później.

21 sierpnia 2017

W związku z tym wykonując przeglądy sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego za okres zakończony 30 czerwca 2017 r. należy zastosować KSRF 2410 w brzmieniu MSUP 2410 Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki. Standard dotyczy odpowiedzialności biegłego rewidenta podejmującego się wykonania usługi przeglądu śródrocznych informacji finansowych jednostki, której roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez tego biegłego rewidenta oraz formy i treści raportu z przeglądu.

Celem wsparcia biegłych rewidentów w realizacji nowych obowiązków Krajowa Rada Biegłych Rewidentów w dniu 18 sierpnia 2017 r. przyjęła Komunikat nr 22/2017 w sprawie opracowania przykładowych raportów z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego z uwzględnieniem wymogów KSRF 2410 w brzmieniu MSUP 2410.

Pełny tekst komunikatu wraz z przykładowymi raportami z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego oraz przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dostępny jest tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl