Krajowe standardy wykonywania zawodu

1 kwietnia 2015 r. Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, na mocy których wprowadzone zostały do stosowania w Polsce przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie:

  • Międzynarodowe Standardy Badania (MSB),
  • Międzynarodowe Standardy Usług Przeglądu (MSUP),
  • Międzynarodowe Standardy Usług Atestacyjnych Innych niż Badania i Przeglądy Historycznych Informacji Finansowych (MSUA),
  • Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 1 (MSKJ1).

Zmienione standardy mają zastosowanie:

  • w przypadku firm audytorskich wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego – do badania i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się 31 grudnia 2016 r. i później,
  • w przypadku firm audytorskich niewykonujących badania lub przeglądów sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego – do badania i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się 31 grudnia 2017 r. i później,
  • do usług atestacyjnych innych niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych rozpoczętych od 1 stycznia 2017 r. i później.
Firmy audytorskie wykonujące badania lub przeglądy sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego, sporządzonych za okresy kończące się pomiędzy 31 grudnia 2016 r. a 31 grudnia 2017 r. były zobowiązane do dostosowania swojej działalności do przepisów nowych zasad wewnętrznej kontroli jakości do 1 stycznia 2016 r., a pozostałe firmy do 1 stycznia 2017 r.


Przejdź do wyszukiwarki

Dotychczasowe standardy

Krajowe standardy rewizji finansowej wprowadzone uchwałą nr 1608/38/2010 KRBR z dnia 16 lutego 2010 r. (z późn. zm.)

Nowe standardy

Proces wdrażania MSB w Unii Europejskiej oraz w Polsce

Krajowe standardy rewizji finansowej wprowadzone uchwałą nr 2783/52/2015 KRBR z dnia 10 lutego 2015 r.(z późn. zm.), oraz uchwałą nr 1153/28/2017 KRBR z dnia 4 lipca 2017 r.

Projekty

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf