Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:30, 23.05.2024 r.

Krajowe standardy wykonywania zawodu

1 kwietnia 2015 r. Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, na mocy których wprowadzone zostały do stosowania w Polsce przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie:

  • Międzynarodowe Standardy Badania (MSB) - Proces wdrażania MSB w Unii Europejskiej oraz w Polsce,
  • Międzynarodowe Standardy Usług Przeglądu (MSUP),
  • Międzynarodowe Standardy Usług Atestacyjnych Innych niż Badania i Przeglądy Historycznych Informacji Finansowych (MSUA),
  • Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 1 (MSKJ1).

Zmienione standardy mają zastosowanie:

  • w przypadku firm audytorskich wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego – do badania i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się 31 grudnia 2016 r. i później,
  • w przypadku firm audytorskich niewykonujących badania lub przeglądów sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego – do badania i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się 31 grudnia 2017 r. i później,
  • do usług atestacyjnych innych niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych rozpoczętych od 1 stycznia 2017 r. i później.

Przejdź do wyszukiwarki


Niezależnie od "wyszukiwarki standardów zawodowych" wszystkie uporządkowane chronologicznie uchwały KRBR dotyczące krajowych standardów wykonywania zawodu, dostępne są w dziale Uchwały KRBR/Krajowe standardy wykonywania zawodu.

Uchwała nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów (Uchwała zmieniona uchwałą nr 3589/54/2019 KRBR z dnia 7 maja 2019 r.)
Komunikat nr 44/2019 KRBR z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie stosowania krajowych standardów badania powiązany z uchwałą nr 3430/52a/2019)

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl