Krajowe standardy wykonywania zawodu

1 kwietnia 2015 r. Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, na mocy których wprowadzone zostały do stosowania w Polsce przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie:

  • Międzynarodowe Standardy Badania (MSB),
  • Międzynarodowe Standardy Usług Przeglądu (MSUP),
  • Międzynarodowe Standardy Usług Atestacyjnych Innych niż Badania i Przeglądy Historycznych Informacji Finansowych (MSUA),
  • Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 1 (MSKJ1).

Zmienione standardy mają zastosowanie:

  • w przypadku firm audytorskich wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego – do badania i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się 31 grudnia 2016 r. i później,
  • w przypadku firm audytorskich niewykonujących badania lub przeglądów sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego – do badania i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się 31 grudnia 2017 r. i później,
  • do usług atestacyjnych innych niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych rozpoczętych od 1 stycznia 2017 r. i później.

Przejdź do wyszukiwarki


Niezależnie od "wyszukiwarki standardów zawodowych" wszystkie uporządkowane chronologicznie regulacje PIBR, w tym uchwały KRBR, dostępne są w dziale Regulacje PIBR.

Poprzednie standardy

Krajowe standardy rewizji finansowej wprowadzone uchwałą nr 1608/38/2010 KRBR z dnia 16 lutego 2010 r. (z późn. zm.)

Nowe standardy

Proces wdrażania MSB w Unii Europejskiej oraz w Polsce

Krajowe standardy rewizji finansowej wprowadzone uchwałą nr 2783/52/2015 KRBR z dnia 10 lutego 2015 r.(z późn. zm.)

Krajowe standardy wykonywania zawodu wprowadzone uchwałą nr 2041/37a/2018 KRBR z dnia 5 marca 2018 r. (brzmienie standardów pozostało niezmienione w stosunku do brzmienia załączników do uchwały nr 2783/52/2015 oraz komunikatu nr 51/2015) oraz uchwałą nr 1153/28/2017 KRBR z dnia 4 lipca 2017 r.

Krajowe standardy badania wprowadzone uchwałą nr 2039/37a/2018 KRBR z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie krajowych standardów badania (700 (Z), 701, 705 (Z), 706 (Z), 720 (Z), 260 (Z), 570 (Z)) (standardy w brzmieniu zmienionych standardów międzynarodowych)

Projekty

Krajowy Standard Usług Pokrewnych 4401PL

Krajowe standardy badania 800(Z), 805(Z), 810(Z)

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf