Wzór formularza o rozwiązaniu umowy na badanie sprawozdania finansowego już dostępny

PIBR przypomina o ustawowym obowiązku informowania KRBR oraz KNF (dotyczy badających JZP) o rozwiązywaniu umów na badanie sprawozdań finansowych.

28 września 2017

Nowa ustawa nakłada na firmy audytorskie, a także badane podmioty obowiązek informowania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o rozwiązywaniu umów na badanie sprawozdań finansowych. 
Dodatkowo jeśli rozwiązana umowa dotyczy badania jednostki zainteresowania publicznego, informację o tym fakcie należy przesłać również do KNF.

 

Na stronie PIBR znaleźć można wzór formularza dotyczącego informacji o rozwiązaniu umowy:

https://www.pibr.org.pl/pl/informacja-dla-firm-audytorskich#formularze-dla-firm

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf