Fiskus ostrzega przed unikaniem podatków poprzez zagraniczne spółki osobowe

Szef KAS wydał kolejne ostrzeżenie przez optymalizacją podatkową uznaną za agresywną.

31 października 2017

Schemat opisany w komunikacie polega na przystąpieniu przez osobę fizyczną będąca polskim rezydentem podatkowym, jako wspólnika ponoszącego ograniczoną odpowiedzialność, do zagranicznej spółki osobowej (często z siedzibą na Malcie lub Cyprze), której struktura odpowiada formie prawnej spółki komandytowej. Podatnik zakłada, że uczestnictwo w spółce osobowej, która nie jest podatnikiem podatku dochodowego w kraju siedziby skutkuje powstaniem zagranicznego zakładu osoby fizycznej. Zagraniczna spółka świadczy usługi niematerialne analogiczne do tych oferowanych przez podatnika i również na rzecz polskich klientów, a jej wynagrodzenie poddawane jest opodatkowaniu w państwie, w którym została utworzona – na zasadzie osiągania dochodów z działalności gospodarczej za pośrednictwem zakładu w tym państwie.

Szef KAS zwraca uwagę, że taki schemat działania jest analogiczny do opisanej już wcześnie j przez resort optymalizacji podatkową z wykorzystaniem zagranicznych spółek kapitałowych. Fiskus ostrzega, że jeśli nie ma ekonomicznego lub gospodarczego uzasadnienia dla angażowania podmiotów pośredniczących, takie działanie zostanie uznane za sztuczne, a zatem podjęte wyłącznie po to, by doprowadzić do podwójnego nieopodatkowania dochodów.

Cały tekst komunikatu znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl