Krajowa Administracja Skarbowa o unikaniu opodatkowania poprzez programy motywacyjne

Szef KAS zwraca uwagę na dużą liczbę wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w kontekście skutków podatkowych programów motywacyjnych.

4 sierpnia 2017

KAS opisuje programy, o jakie chodzi, jako system, w którym pracownik oprócz wynagrodzenia otrzymuje (lub nabywa za symboliczną sumę) instrument pochodny w postaci prawa do otrzymania w przyszłości kwoty pieniężnej, której wysokość uzależniona będzie od osiągnięcia przez przedsiębiorstwo wybranych wskaźników finansowych, wyników wzrostu sprzedaży czy produkcji.

Zdaniem szefa KAS zachodzi tu uzasadnione przypuszczenie o możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Wypłata wynagrodzenia zostaje bowiem  sztucznie podzielona na dwa działania, dzięki czemu nastąpić ma reklasyfikacja wynagrodzenia ze stosunku pracy – o charakterze nagrody pieniężnej – opodatkowanego wg progresywnej skali podatkowej stawką do 32%, do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych, w celu zastosowania stawki 19%.

Szef KAS ostrzega, że wnioski o indywidualną interpretację mogą być w takim przypadkach odrzucane.

Pełen tekst komunikatu – na stronie MF.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl