Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:01, 24.06.2024 r.

MF przypomina o wydłużonym czasie na sporządzenie sprawozdań finansowych

Ministerstwo Finansów przypomina o wydłużonym czasie na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2021 rok i jednocześnie wskazuje, jak należy postępować, jeśli ten termin przypada na dzień ustawowo wolny od pracy.

25 kwietnia 2022

Ministerstwo Finansów przypominało, że wydłużenie przypadających w 2022 r. terminów m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych dotyczy:

  • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF - działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące;
  • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc;
  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.

(Informowaliśmy o tym w aktualności pt. „Wydłużone terminy na sprawozdawczość za 2021 rok”).

Ponadto, Ministerstwo Finansów wskazuje, że w przypadku, gdy termin na wykonanie obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, jednostki powinny dopełnić te obowiązki do ostatniego dnia obowiązującego terminu. W tym przypadku nie ma zastosowania przepis art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczący przesunięcia terminu na następny dzień po dniach wolnych od pracy.

Więcej informacji na ten temat na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.gov.pl/web/finanse/terminy-sprawozdawcze-za-2021-rok

Przygotowane przez Ministerstwo Finansów tabele, prezentujące wpływ przesunięcia terminów na poszczególne czynności ewidencyjne i sprawozdawcze, można znaleźć na stronie:
https://www.gov.pl/web/finanse/przesuniecia-terminow-na-podstawie-rozporzadzenia-ministra-finansow-z-dnia-26-marca-2022-r-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-okreslenia-innych-terminow-wypelniania-obowiazkow-w-zakresie-ewidencji-oraz-w-zakresie-sporzadzenia-zatwierdzenia-udostepnienia-i-przekazania-do-wlasciwego-rejestru-jednostki-lub-organu-sprawozdan-lub-informacji-za-rok-2021

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl