Sprawozdanie KNF za 2016 r.

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała sprawozdanie ze swojej działalności w 2016 r.

20 lipca 2017

Wśród wielu innych działań KNF opisuje także te związane z biegłymi rewidentami. W 2016 r. były to przede wszystkim konsultacyjne wsparcie Ministerstwa Finansów w pracach nad nową ustawą o biegłych rewidentach oraz spotkania z przedstawicielami PIBR w celu przedyskutowania praktyki badania sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, zakładów ubezpieczeń, banków komercyjnych i banków spółdzielczych.

Pełna treść dokumentu dostępna jest na stronie KNF.

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf